Bölüm 508 Politika Bildirimi

Meclis 1998 yılında 1973 Rehabilitasyon Yasasını tadil ederek Federal kurumların elektronik ve bilgi teknolojilerini engelli kişiler tarafından erişilebilir hale getirmelerini gerekli kılmıştır. Tadil edilmiş şekliyle Rehabilitasyon Yasasının 508. Bölümü, elektronik ve bilgi teknolojilerine erişim önündeki engelleri kaldırarak engelli kişilerin bu teknolojilere erişimlerinin kolaylaştırılmasına yardımcı olmak için yürürlüğe konmuştur.

Bölüm 508, elektronik ve bilgi teknolojisi geliştirme, satın alma, sürdürme ve kullanma konusunda tüm Federal kurumlar için geçerlidir. Yasa, kuruluşların engelli çalışanlara ve toplumun engelli üyelerine, diğer herkese sunulan erişimle karşılaştırılabilir elektronik ve bilgi teknolojisi erişimi sağlamalarını gerekli kılar.

Bölüm 508, teknoloji ürünleri üreten ve pazarlayan şirketlerin ürünlerine erişilebilirlik özellikleri eklemeleri veya bunları artırmaları konusunda güçlü bir teşvik yaratır. Yasa, teknoloji sektörünün çalışmasını denetlemez veya özel şirketlerin ürünlerini değiştirmelerini gerekli kılmaz. Ancak, Federal bir kurumun herhangi bir teknolojiyi satın alabilmesi için, bu teknolojinin öncelikle ulaşmaya çalışması gereken erişilebilirlik standartlarını belirler.

Western Digital, Bölüm 508'in hedeflerini destekler ve biz, sakatlıkları veya yaşla ilgili engelleri olan bireyler de dahil olmak üzere, ürünlerimizin herkes için daha erişilebilir hale getirilmesine yönelik yolları değerlendirmeye büyük önem veriyoruz. Verdiğimiz bu büyük önem, erişilebilir teknoloji seçimleri yaparken Federal hükümete yardımcı olmamıza izin verir.

Rehabilitasyon Yasasının 508. Bölümüne ilişkin daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki bağlantılara bakın:

Bölüm 508: BT Yerleştirme Merkezi - www.section508.gov

Adalet Bakanlığı Bölüm 508 Ana Sayfa - http://www.justice.gov/crt/department-education-q