Telif Hakkı Politikası

Western Digital Corporation (“WD”), telif hakkı sahiplerinin fikri mülkiyetlerinin kullanımını kontrol etme haklarına saygı gösterir ve web sitemizi kullananlardan da aynısını bekler. WD, diğer web sitelerinde yer alan ve WD ürünlerini veya hizmetlerini kullanırken bulabileceğiniz ya da erişebileceğiniz içeriklerden sorumlu değildir. WD politikaları gereği, Dijital Milenyum Telif Hakkı Kanununa ve yürürlükteki diğer fikri mülkiyet yasalarına uyan, ileri sürülen ihlal tebliğlerine yanıt verir. Yanıtlar, iyi niyetle, üçüncü bir tarafın telif hakkını ihlal ettiğine inandığı materyalin kaldırılmasını veya buna erişimin engellenmesini ve/veya WD'nin ve/veya diğerlerinin telif haklarını ya da diğer fikri mülkiyet haklarını ihlal edebilecek veya mükerrer defalar ihlal edebilecek olan kullanıcıların hesaplarının sonlandırılmasını içerebilir.

Bir WD kullanıcısının size ait bir çalışmayı WD'nin web sitesi vasıtasıyla telif hakkı ihlali teşkil edecek şekilde kopyaladığını düşünüyorsanız, ileri sürdüğünüz telif hakkı ihlaline ait bir tebliği 17 U.S.C. 512 (c) maddesine uygun olarak aşağıda belirtilen adrese, görevlendirilmiş Telif Hakkı Acentemize gönderebilirsiniz:

Telif Hakkı Acentesi
Hukuk Departmanı
Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, CA 92612
Tel: 949.672.7000
Faks: 949-672-6604
E-posta: copyrightagent@wdc.com

17 U.S.C. 512 (c)(3) maddesinde belirtildiği gibi, ileri sürdüğünüz telif hakkı ihlaline ait tebliğ aşağıdakileri içermelidir:

  1. telif hakkı sahibinin veya sahibin adına hareket etmeye yetkili kişinin elektronik veya fiziksel imzası;
  2. ihlal edildiğini ileri sürdüğünüz telif haklı çalışmanın tanımlaması;
  3. ihlal edici nitelikte olduğu veya ihlal hareketinin konusu olduğu ileri sürülen materyalin tanımlaması ve ihlal hareketine dahil olduğunu ileri sürdüğünüz kullanıcının (kullanıcıların) kimliğinin belirlenmesi için yeterli bilgi;
  4. WD'nin size ulaşmasına izin vermek için makul ölçüde yeterli bilgiler, örneğin adınız, adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz;
  5. telif hakkı sahibinin, temsilcisinin veya yasaların tartışmalı kullanıma izin vermediğine dair iyi niyetli inancınıza ilişkin olarak verdiğiniz bir beyan; ve
  6. tebliğinizde yer alan yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna ve telif hakkı sahibi olduğunuza veya telif hakkı sahibinin adına hareket etmeye yetkili olduğunuza dair yeminli bir ifade.

WD'den bir başka kişinin telif haklarının olası ihlaliyle ilgili bir tebliğ alırsanız, yukarıda belirtilen Telif Hakkı Acentesine bir karşı tebliğ gönderebilirsiniz. Karşı tebliğ, aşağıdakiler de dahil olmak üzere 17 U.S.C. § 512(g)(3) maddesinde belirtilen tüm öğeleri içermelidir:

  1. Taahhütte bulunan kişinin fiziksel veya elektronik imzası;
  2. Kaldırılan veya erişimi engellenen materyalin tanımlaması ve kaldırılmadan veya erişimi engellenmeden önce materyalin bulunduğu konum;
  3. taahhütte bulunan kişinin, materyalin yanlışlıkla veya materyalin kaldırılması ya da engellenmesi yönünde yanlış bir tanımlama sonucu kaldırıldığına veya engellendiğine dair iyi niyetli inanca sahip olduğuna ilişkin yeminli bir ifade; ve
  4. Taahhütte bulunan kişinin adı, adresi ve telefon numarası ve taahhütte bulunan kişinin, adresin bulunduğu yargı bölgesinde veya, taahhütte bulunan kişinin adresi ABD dışında yer alıyorsa, hizmet sağlayıcısının bulunabileceği herhangi bir yargı bölgesinde yetkili Federal Bölge Mahkemesinin kararını kabul ettiğine dair, ve taahhütte bulunan kişinin (c)(1)(C) alt maddesi kapsamında tebliği sunan kişiden ya da bu kişinin bir temsilcisinden tebligatı kabul edeceğine dair bir beyan.

WD'nin ileri sürülen telif hakkı ihlali konusunda (siz de dahil olmak üzere) üçüncü taraflar arasındaki herhangi bir tartışmaya taraf olmayacağını ve ileri sürülen telif hakkı ihlalinin herhangi bir tebliğinin konusu olan herhangi bir iddianın geçerliliğine ilişkin bağımsız bir inceleme yapmadığını unutmayınız.

Son Güncelleştirme Tarihi 24 Kasım 2009