FIRMA WD AKTUALIZUJE PROGNOZY DOTYCZĄCE GRUDNIOWEGO KWARTAŁU ORAZ INFORMUJE O STANIE PRAC NAPRAWCZYCH W TAJLANDII

Irvine, CA - 1 grudnia 2011

Western Digital Corp. (NYSE:WDC) zaktualizowało dziś prognozy finansowe dotyczące grudniowego kwartału, a także poinformowało o postępach prac naprawczych wykonywanych w Tajlandii. Firma wypowiedziała się także na temat warunków w branży dla kwartału grudniowego 2011 r. i następnych.

Prognoza drugiego kwartału roku finansowego:
Firma WD obecnie oczekuje, iż w kwartale grudniowym przychody osiągną wysokość przynajmniej 1,8 miliarda USD, marże brutto modeli biznesowych dysków wzrosną o 18 do 23 procent, a wydatki operacyjne osiągną wysokość ok. 265 milionów dolarów, z wyłączeniem wydatków związanych z nabyciem innych podmiotów, kosztów procesów sądowych i opłat ponoszonych wskutek powodzi w Tajlandii. Oczekiwana wysokość nadprogramowych opłat ponoszonych w związku z powodzią waha się między 225 a 275 milionów USD. Przy wyliczaniu tej kwoty nie uwzględniono ewentualnych wypłat odszkodowań — firma zamierza złożyć wniosek o odszkodowanie z tytułu uszkodzenia ubezpieczonego mienia na kwotę 50 milionów USD, a także drugi wniosek o odszkodowanie z tytułu przerwania działalności podczas kwartału grudniowego. Sposób uwzględnienia tych wniosków w sprawozdaniach finansowych będzie zależał od stanu ich realizacji pod koniec kwartału. Według prognoz firmy WD, wysokość związanych z nabyciem opłat poniesionych w kwartale grudniowym ma wynieść ok. 15 milionów USD.

Firma będzie mocno kwestionować decyzję arbitrażową z dnia 21 listopada 2011, dotyczącą sporu prawnego z firmą Seagate. Z tego powodu nie określono jeszcze sposobu ujęcia tej sprawy w sprawozdaniach finansowych.

Firma zamierza utrzymać przepływ gotówki netto na poziomie z końca poprzedniego kwartału.

Działania naprawcze skutków powodzi w Tajlandii
„Zespół WD wykazał się wyjątkowym zapałem, wytrwałością, pomysłowością i zaangażowaniem, przez co mogliśmy częściowo wznowić naszą działalność w Tajlandii. Osiągnęliśmy ten cel dużo wcześniej niż zakładano w pierwszych dniach powodzi”, powiedział John Coyne, prezes i dyrektor generalny firmy WD. „Przed nami jeszcze wiele pracy, ale w chwili obecnej jesteśmy zachwyceni wynikami naszej pracy, a także ogromnym wsparciem, jakie otrzymaliśmy od partnerów i naszych strategicznych klientów”.
Firma WD przekazała ponadto konkretniejsze informacje:

  • W tym tygodniu wznowiono produkcję dysków twardych w jednym z budynków kompleksu Bang Pa-ni (BPI), na tydzień przed planowanym terminem. 15 października w zakładzie było ponad dwa metry wody. W dniu 17 października woda została wypompowana, a główne źródło zasilania zostało przywrócone 26 listopada. Produkcja ruszyła cztery dni później, czyli 30 listopada.
  • Firma wydostała całość zalanego sprzętu do produkcji ślizgaczy do głowic z zakładów BPI i rozpoczęła sprawdzania, odkażanie oraz remont urządzeń. Prace odkażające i remontowe trwają też w pozostałych budynkach kompleksu BPI.
  • Firma zamierza wznowić produkcję ślizgaczy do głowic w kompleksie BPI w kwartale marcowym (3 kwartał roku finansowego 2012). W tym samym czasie zostanie również otwarty nowy zakład produkujący głowice w Penang (Malezja).
  • W pozostałych zakładach produkcji dysków twardych WD na terenie Tajlandii wciąż stoi ok. 0,6 metra wody. Według obecnych planów, zakłady fabryczne zostaną osuszone w ciągu dziesięciu dni, co umożliwi rozpoczęcie prac odkażeniowych i remontowych.

Stan branży:
Firma WD uważa, iż liczba sprzedanych jednostek w kwartale grudniowym zostanie ograniczona do ok. 120 milionów ze względu na niewystarczające moce produkcyjne i dostawy, będące wynikiem rekordowych powodzi na terenie Tajlandii. W prognozie wzięto pod uwagę stany magazynowe firmy z początku kwartału. Według firmy WD, popyt rynkowy w kwartale grudniowym umożliwiłby wchłonięcie od 170 do 180 milionów sztuk. Firma przewiduje też, że dostawy pozostaną znacząco ograniczone również w kwartale marcowym i następnych kwartałach.

Najnowsze informacje nt. nabycia firmy HGST
Odnośnie planowanego nabycia firmy Hitachi Global Storage Technologies, firma WD pragnie poinformować, że prowadzi prace nad realizacją postanowień, które są częścią warunkowej zgody Komisji Europejskiej na przedmiotową transakcję, a także zabiega o zgodę pozostałych organów regulacyjnych. Jeśli te czynności zostaną wykonane, firma zakończy transakcję do marca 2012 r.

Firma WD nie zamierza organizować telekonferencji w celu omówienia dzisiejszych informacji.