POLITYKA PRYWATNOŚCI


Ostatnio modyfikowana: 1 may 2018

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób Western Digital („Western Digital”, „my”, „nas”, „nam/i” lub „nasz/a/e”) zbiera, wykorzystuje i ujawnia informacje o użytkownikach. Wspomniana Polityka prywatności dotyczy wszystkich produktów i usług, za wyjątkiem tych, które są objęte oddzielną polityką prywatności.

W stosownych przypadkach, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności za każdym razem, gdy korzysta z naszych produktów lub usług. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z pełną treścią niniejszego dokumentu oraz kontakt z nami w przypadku pytań.

Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych

Dane osobowe to informacje, których można użyć w celu bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji użytkownika. Dane osobowe obejmują również informacje anonimowe powiązane z danymi, których można użyć w celu identyfikacji bezpośredniej lub pośredniej. Dane osobowe nie obejmują informacji, którym nieodwracalnie nadano charakter anonimowy lub zbiorczy, uniemożliwiając tym samym identyfikację użytkownika, również w połączeniu z innymi danymi.

Poniżej przedstawiamy rodzaje danych osobowych, które możemy gromadzić, a także możliwe sposoby ich wykorzystywania.

Jakie dane osobowe gromadzimy?

W zależności od użytkowanych produktów i usług gromadzimy różne rodzaje danych osobowych przekazywanych nam przez użytkowników lub dotyczących ich.

 • Informacje przekazywane przez użytkowników: gromadzimy dane osobowe dostarczane nam przez użytkowników – takie jak imię i nazwisko, nazwa użytkownika czy adres e-mail – gdy korzystają oni z naszych produktów i usług, zakładają konta, kontaktują się z nami, biorą udział w ankietach internetowych, uczestniczą w dyskusjach na forach lub czatach internetowych, aplikują na oferty pracy lub nawiązują z nami kontakt podczas organizowanych spotkań bądź w inny sposób.
 • Informacje o płatnościach: gdy użytkownik dokonuje płatności, gromadzimy jego dane osobowe w związku z dokonanym zakupem. Do wspomnianych informacji zaliczają się informacje o płatności, takie jak numer karty kredytowej lub debetowej i pozostałe informacje dotyczące kart; inne dane w zakresie konta i uwierzytelniania; a także informacje dotyczące rachunku i dostawy oraz dane kontaktowe.
 • Informacje dotyczące korzystania z naszych usług i produktów: gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową lub chmurę, możemy gromadzić informacje o rodzaju urządzenia, z którego korzysta, niepowtarzalnym numerze identyfikacyjnym tego urządzenia, jego adresie IP, systemie operacyjnym użytkownika, rodzaju przeglądarki internetowej, z której korzysta, informacje na temat użytkowania i przeglądania stron, informacje diagnostyczne i podsumowujące sesję, dane o atrybutach plików (włączając w to atrybuty zdjęć, filmów, plików muzycznych i dokumentów), a także informacje o lokalizacji pozyskiwane z lub dotyczące komputerów, telefonów lub innych urządzeń, na których instalowane są nasze produkty lub usługi bądź które zapewniają użytkownikowi dostęp do tych produktów lub usług. Część z tych informacji może być gromadzona przez nas automatycznie. W sytuacji, gdy jest to możliwe, nasze usługi mogą posługiwać się systemem GPS, adresem IP użytkownika i innymi technologiami, aby określić przybliżoną lokalizację urządzenia – dane te pomagają nam udoskonalać nasze produkty i usługi.
 • Informacje od stron trzecich: możemy zbierać informacje od stron trzecich, włączając w to partnerów biznesowych i agencje marketingowe. Obejmują one dane kontaktowe użytkowników pozyskane od naszych partnerów marketingowych, z którymi prowadzimy wspólne działania marketingowe lub wizerunkowe, adresy IP użytkowników lub informacje o lokalizacji pozyskane od usługodawców w celu oferowania określonych produktów i usług według lokalizacji użytkownika, informacje z serwisów społecznościowych w celu uwierzytelnienia użytkowania produktu bądź informacje, do których dostęp nasze produkty lub usługi uzyskały za zgodą użytkownika.

Jak wykorzystujemy zebrane dane osobowe?

Ogólnie rzecz biorąc, wykorzystujemy dane osobowe, aby dostarczać, udoskonalać i rozwijać nasze produkty i usługi, kontaktować się z użytkownikami, oferować im ukierunkowane reklamy i usługi, a także chronić naszą firmę i naszych użytkowników.

Firma Western Digital Technologies, Inc. zbiera, przetwarza i decyduje o sposobie przetwarzania danych osobowych użytkowników jako administrator tych danych w następujących celach:

 • Dostarczanie, udoskonalanie i rozwijanie naszych produktów i usług: wykorzystujemy dane osobowe, aby dostarczać, udoskonalać i rozwijać nasze produkty, usługi i reklamy. Obejmuje to posługiwanie się danymi osobowymi w celach takich jak analiza danych, badania i audyty. Tego rodzaju przetwarzanie informacji odbywa się w naszym uzasadnionym interesie, w którym leży oferowanie użytkownikom naszych produktów i usług, a także w celu zapewnienia ciągłości naszej działalności biznesowej. W przypadku, gdy użytkownik bierze udział w loterii, konkursie lub innej promocji, podane przez niego dane osobowe mogą zostać wykorzystane do administrowania takimi programami. Niektóre z tych programów są objęte dodatkowym regulaminem, w którego treści mogą znajdować się dalsze informacje dotyczące wykorzystywania przez nas danych osobowych. W związku z tym zalecamy, aby przed przystąpieniem do programu dokładnie zapoznać się z jego regulaminem.
 • Kontaktowanie się z użytkownikami: za uprzednią wyraźną zgodą użytkownika możemy używać jego danych osobowych do przesyłania korespondencji marketingowej związanej z produktami i usługami Western Digital; kontaktowania się z nim w kwestiach dotyczących jego konta, transakcji lub podania o pracę; a także w celu informowania użytkownika o naszych politykach i warunkach. Również za uprzednią wyraźną zgodą użytkownika możemy udostępniać jego dane osobowe partnerom zewnętrznym, którzy mogą wysyłać do niego korespondencję marketingową związaną z oferowanymi przez nich produktami i usługami. W sytuacji, gdy użytkownik chce zrezygnować z otrzymywania drogą elektroniczną korespondencji marketingowej, prosimy o kontakt z nami w celu wycofania udzielonej zgody. Przekazane przez użytkownika informacje mogą być przez nas używane do przetwarzania i udzielania odpowiedzi na przesyłane przez niego zgłoszenia.
 • Oferowanie i ocena ukierunkowanych reklam i usług: za uprzednią wyraźną zgodą użytkownika możemy posługiwać się danymi osobowymi w celu personalizacji jego doświadczeń konsumenckich w odniesieniu do naszych produktów i usług na stronach internetowych i w aplikacjach podmiotów zewnętrznych, a także w celu oceny skuteczności naszych kampanii promocyjnych.

W przypadku każdego opisanego powyżej sposobu wykorzystywania danych osobowych wymagającego uprzedniej wyraźnej zgody użytkownika, użytkownik może wycofać swoją zgodę, kontaktując się z nami.

 • Wspieranie bezpieczeństwa: wykorzystujemy dane osobowe w celu weryfikacji kont i aktywności użytkowników oraz w celu wspierania bezpieczeństwa, na przykład poprzez monitorowanie nadużyć i prowadzenie dochodzeń w związku z podejrzaną lub potencjalnie nielegalną działalnością bądź naruszeniem naszych warunków lub polityki. Tego rodzaju przetwarzanie informacji odbywa się w naszym uzasadnionym interesie, w którym leży zapewnianie bezpieczeństwa naszych produktów i usług.

Jako firma o zasięgu globalnym Western Digital Corporation posiada szereg podmiotów zależnych działających w różnych systemach prawnych. Każdy z nich gromadzi, przetwarza i decyduje o sposobie przetwarzania danych osobowych jako administrator tych danych, aby dostarczać użytkownikom zamówione przez nich produkty i usługi.

Pliki cookie i podobne technologie

Wykorzystujemy pliki cookie i podobne technologie, aby dostarczać, chronić i udoskonalać nasze produkty i usługi, w tym poprzez personalizację treści, dostarczanie i ocenianie reklam, zdobywanie wiedzy o zachowaniach użytkowników i zwiększanie bezpieczeństwa użytkowania naszych rozwiązań.

Użytkownik może usuwać lub odrzucać pliki cookie z poziomu ustawień przeglądarki lub urządzenia, jednak w niektórych przypadkach może to wpłynąć na możliwość korzystania z naszych produktów i usług.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób używamy tego rodzaju plików i jakie możliwości wyboru ma w związku z tym użytkownik, prosimy zapoznać się z naszą Polityką plików cookie.

Ujawnianie danych osobowych

Określone dane osobowe udostępniamy naszym partnerom strategicznym, którzy wspólnie z nami dostarczają nasze produkty i usługi bądź wspierają nas w oferowaniu ich klientom. Firmom tym będziemy udostępniać dane osobowe użytkownika wyłącznie w celu dostarczania lub udoskonalania naszych produktów, usług i reklam; nie będziemy ujawniać wspomnianych danych podmiotom zewnętrznym dla ich własnych celów marketingowych bez uprzedniej wyraźnej zgody użytkownika.

Usługodawcy

Udostępniamy dane osobowe firmom, które świadczą w naszym imieniu usługi, takie jak hosting stron internetowych; usługi związane z pocztą elektroniczną; marketing; sponsorowanie loterii, konkursów i innych promocji; przeprowadzanie audytów; przetwarzanie płatności; realizacja zamówień; analiza danych; obsługa klienta; prowadzenie badań rynkowych i badań poziomu satysfakcji klientów; a także inne usługi wspierające sprzedaż naszych produktów i usług. Wspomniane firmy mają obowiązek ochrony danych użytkowników i mogą być zlokalizowane w dowolnym miejscu na świecie, w którym prowadzimy działalność.

Podmioty zależne i korporacyjne transakcje biznesowe

Zastrzegamy sobie prawo do udostępniania danych osobowych wszystkim podmiotom zależnym od Western Digital Corporation. W przypadku fuzji, reorganizacji, przejęcia, powstania przedsiębiorstwa joint venture, przeniesienia, wydzielenia, transferu, sprzedaży lub rozdysponowania naszej firmy w części lub w całości, w tym w ramach postępowania upadłościowego lub podobnego, wszelkie zgromadzone dane osobowe mogą zostać przekazane właściwej stronie trzeciej.

Zgodność z przepisami prawa i bezpieczeństwo

Istnieją sytuacje, w których może wystąpić konieczność ujawnienia przez nas danych osobowych – w związku z wymogami prawa, w wyniku przeprowadzonej procedury prawnej lub postępowania sądowego bądź w odpowiedzi na wniosek organów administracji publicznej lub rządowej działających w kraju zamieszkania użytkownika lub poza jego granicami. Informacje te możemy ujawnić również, jeśli uznamy, że jest to niezbędne lub właściwe ze względu na bezpieczeństwo narodowe, egzekwowanie prawa lub inny ważny interes społeczny.

Ponadto możemy ujawnić dane osobowe także, gdy w dobrej wierze stwierdzimy, że jest to w uzasadniony sposób niezbędne do ochrony naszych praw i zastosowania dostępnych środków naprawczych, egzekwowania naszych warunków i postanowień, wszczęcia dochodzenia w sprawie oszustwa bądź ochrony naszej działalności lub użytkowników.

Prawa użytkownika

Podejmujemy należyte kroki, aby dane osobowe użytkowników były dokładne, kompletne i aktualne. W zależności od miejsca zamieszkania użytkownicy mogą posiadać opisane poniżej prawa.

Użytkownik ma prawo do dostępu, poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych które zbieramy. Jest również uprawniony do ograniczenia lub zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Użytkownik ma prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, standardowym formacie. Posiada także prawo do złożenia przed właściwym organem ochrony danych skargi dotyczącej przetwarzania swoich danych osobowych.

Mając na celu ochronę prywatności i zagwarantowanie bezpieczeństwa danych osobowych, możemy zwrócić się do użytkownika z prośbą o udzielenie informacji, które pozwolą nam potwierdzić jego tożsamość i uprawnienia dostępu do tych danych oraz umożliwią nam wyszukanie i dostarczenie użytkownikowi przechowywanych przez nas danych osobowych. Istnieją przypadki, w których obowiązujące prawo lub wymogi organów regulacyjnych pozwalają nam odmówić – lub wymagają od nas odmowy – przekazania lub usunięcia części lub wszystkich danych osobowych z naszej bazy.

Użytkownicy mogą kontaktować się z nami, aby skorzystać z przysługujących im praw. Odpowiedzi udzielamy w rozsądnym terminie nieprzekraczającym 30 dni.

Prawo do prywatności w stanie Kalifornia

Użytkownicy będący mieszkańcami Kalifornii mogą – zgodnie z prawem stanu Kalifornia – uzyskać informacje dotyczące ujawniania ich danych osobowych podmiotom zewnętrznym do celów marketingu bezpośredniego prowadzonego przez te podmioty. Aby złożyć stosowny wniosek, prosimy o kontakt z nami poprzez wysłanie wiadomości e-mail z dopiskiem „Wniosek o prawo do prywatności w stanie Kalifornia” umieszczonym w pierwszym wierszu tekstu wniosku.

Usuwanie kont

Prosimy o kontakt z nami w celu zamknięcia konta w związku z wykorzystywaniem danych osobowych w następujący sposób:

 • dostarczanie, udoskonalanie i rozwijanie naszych produktów i usług;
 • kontaktowanie się z użytkownikami;
 • udostępnianie danych osobowych użytkowników partnerom zewnętrznym do celów korespondencji marketingowej;
 • oferowanie i ocena ukierunkowanych reklam i usług;
 • wspieranie bezpieczeństwa; lub
 • dostarczanie produktów i usług (w przypadku otrzymania takiego wniosku Western Digital Technologies, Inc. podejmie stosowne kroki w imieniu swoich podmiotów zależnych działających na szczeblu lokalnym).

W przypadku zamknięcia konta na wniosek użytkownika nie jesteśmy zobowiązani do przechowywania jego danych, w związku z czym możemy usunąć je bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności. Zastrzegamy sobie jednak prawo do zachowania informacji dotyczących użytkownika, jeśli sądzimy, iż mogą one być niezbędne do zapobiegania oszustwom lub przyszłym nadużyciom, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w uzasadnionych celach, takich jak analiza informacji niebędących danymi osobowymi, odzyskiwanie konta, przeprowadzanie audytów naszych raportów lub egzekwowanie naszych praw i obowiązków wynikających z podpisanych przez nas umów.

Strony internetowe i usługi podmiotów zewnętrznych

Oferowane przez nas produkty i usługi, włączając w to nasze strony internetowe i media cyfrowe, mogą zawierać łącza lub oferować dostęp do stron internetowych, produktów i usług podmiotów zewnętrznych. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki w zakresie ochrony prywatności stosowane przez te podmioty, ani za informacje lub treści zawarte w ich produktach i usługach. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie informacji, które są gromadzone przez nas. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności stosownych podmiotów zewnętrznych przed rozpoczęciem korzystania z ich stron internetowych, produktów lub usług.

Bezpieczeństwo, rzetelność i zatrzymywanie danych

Ważne jest, aby każdy użytkownik w odpowiedni sposób zabezpieczył swoje produkty Western Digital, dane uwierzytelniające konta oraz komputery lub inne urządzenia przed dostępem osób niepowołanych. W przypadku przeświadczenia o naruszeniu bezpieczeństwa konta lub danych osobowych prosimy o jak najszybszy kontakt z nami. Należy wziąć pod uwagę fakt, że bez względu na podejmowane przez nas kroki, żaden system bezpieczeństwa nie jest absolutnie bezpieczny. W sytuacji naruszenia bezpieczeństwa niezwłocznie powiadomimy o tym użytkownika oraz odpowiednie organy, jeżeli wymaga tego prawo.

Dane osobowe użytkownika będziemy przechowywać tak długo, jak będzie to konieczne do zrealizowania celów przedstawionych w niniejszej Polityce prywatności, chyba że prawo wymaga dłuższego okresu retencji danych lub na niego zezwala.

Dzieci

Nie zbieramy, nie wykorzystujemy ani nie ujawniamy rozmyślnie danych osobowych dzieci w wieku poniżej 16 lat. Jeśli ustalimy, że zostały przez nas zgromadzone dane osobowe osoby, która nie ukończyła 16 lat – lub nie osiągnęła równoważnego minimalnego wieku wskazanego przez obowiązujący system prawny, a więc przykładowo 13 lat w Stanach Zjednoczonych – podejmiemy kroki mające na celu jak najszybsze usunięcie tych danych. W przypadku posiadania informacji o przekazaniu nam danych osobowych przez osobę poniżej 16. roku życia, prosimy o jak najszybszy kontakt z nami.

Osoby poniżej 18 roku życia, które są mieszkańcami Kalifornii i będące zarejestrowanymi użytkownikami naszych produktów lub usług mogą – zgodnie z prawem stanu Kalifornia – zwrócić się z prośbą o usunięcie treści lub informacji opublikowanych przez siebie publicznie i uzyskać pozytywne rozpatrzenie wniosku. Aby wystąpić z takim wnioskiem, prosimy o kontakt z nami oraz dostarczenie szczegółowych informacji dotyczących miejsca, w którym opublikowane zostały wspomniane treści lub informacje, i potwierdzenie, iż jest się autorem posta. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo dołożymy wszelkich starań, aby usunąć post z publicznie dostępnych stron bądź nadać mu anonimowy charakter uniemożliwiający identyfikację użytkownika. Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje całkowitego ani pełnego usunięcia opublikowanych treści bądź informacji oraz że w pewnych okolicznościach prawo nie wymaga ich usunięcia lub nie zezwala na nie nawet po wystosowaniu odpowiedniej prośby.

Globalne przesyłanie, przechowywanie i przetwarzanie danych

Gdy udostępniamy dane osobowe użytkowników naszym partnerom, podmiotom zależnym od Western Digital i usługodawcom, informacje te mogą zostać przesłane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i/lub udostępnione w nich. W takiej sytuacji posłużymy się modelowymi klauzulami umownymi przyjętymi przez Komisję Europejską lub – w stosownych przypadkach – alternatywnymi podstawami prawnymi, takimi jak Privacy Shield (Tarcza Prywatności), bądź wiążącymi regułami korporacyjnymi, jeśli nasi partnerzy lub usługodawcy przyjęli wspomniane polityki wewnętrzne zatwierdzone przez europejskie organy ochrony danych.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego modyfikowania niniejszej Polityki prywatności, aby uwzględnić między innymi możliwości nowych technologii, praktyki branżowe i wymogi prawne. Oczekujemy, że wprowadzane zmiany będą niewielkie. Wszelkie drobne zmiany wejdą w życie z chwilą opublikowania zaktualizowanej Polityki prywatności. Może się jednak zdarzyć, że zmiany w Polityce prywatności będą miały bardziej istotny charakter. W takich przypadkach zamieścimy informację o planowanych zmianach w widocznym miejscu zanim wejdą one w życie lub bezpośrednio powiadomimy o nich naszych użytkowników.

Dalsze korzystanie z naszych produktów i usług po wejściu w życie Polityki prywatności będzie oznaczać, że użytkownik akceptuje jej nową wersję. W sytuacji, gdy użytkownik nie wyraża zgody na uaktualnioną Politykę prywatności, prosimy o zaprzestanie korzystania z naszych produktów lub usług i kontakt z nami w celu zamknięcia wszelkich utworzonych kont.

Kontakt z nami

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub jej wdrażania prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem DPO@wdc.com. Korespondencję można wysyłać również pocztą tradycyjną na adres:

5601 Great Oaks Parkway
San Jose, California, USA 95119


POLITYKA PLIKÓW COOKIE

Ostatnio modyfikowana: 1 may 2018

Niniejsza Polityka plików cookie wyjaśnia, w jaki sposób Western Digital („Western Digital”, „my” „nas”, „nam/i” lub „nasz/a/e”) wykorzystuje pliki cookie na swoich stronach internetowych oraz w swoich aplikacjach i usługach online, a także jakie możliwości wyboru ma w związku z tym użytkownik.

Definicja plików cookie

Pliki cookie (tzw. ciasteczka) są niewielkimi fragmentami tekstu wykorzystywanymi w celu przechowywania informacji w przeglądarkach internetowych. Plików cookie powszechnie używa się do przechowywania oraz odbierania identyfikatorów i innych informacji na komputerach, telefonach i innych urządzeniach. W podobnych celach wykorzystujemy również inne technologie, włączając w to dane, które przechowujemy w przeglądarce internetowej lub na urządzeniu użytkownika, identyfikatory powiązane z tym urządzeniem oraz inne oprogramowanie, w tym sygnały nawigacyjne sieci Web i znaczniki pikselowe. W niniejszej Polityce plików cookie wszystkie te technologie określamy wspólnym mianem plików cookie.

Rodzaje plików cookie

Wykorzystujemy pliki cookie, aby dostarczać, chronić i udoskonalać nasze produkty i usługi, w tym poprzez personalizację treści, dostarczanie i ocenianie reklam, zdobywanie wiedzy o zachowaniach użytkowników i zwiększanie bezpieczeństwa użytkowania naszych rozwiązań. Poniżej zamieściliśmy opisy różnych rodzajów wykorzystywanych przez nas plików cookie i funkcji, które pełnią. Warto zauważyć, że rzeczywiste pliki cookie, którymi się posługujemy, mogą się różnić w zależności od stron internetowych i usług, z których korzysta dany użytkownik.

 • Niezbędne pliki cookie: są niezbędne w celu korzystania z naszych stron internetowych i usług – umożliwiają działanie takich podstawowych funkcji jak koszyk zakupowy czy aplikacja produktu. Zablokowanie tego rodzaju plików cookie przez użytkownika sprawi, że nie będziemy w stanie realizować jego oczekiwań.
 • Pliki cookie związane z wydajnością i funkcjonalnością: zbierają informacje na temat sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych i usług, oraz umożliwiają nam zapamiętywanie wyborów dokonywanych podczas przeglądania wspomnianych stron. Informacje gromadzone przez tego rodzaju pliki cookie pozwalają nam optymalizować nasze strony internetowe, aby łatwiej było z nich korzystać, i nie umożliwiają osobistej identyfikacji użytkownika. Zablokowanie lub wycofanie zgody na otrzymywanie tych plików sprawi, że niektóre funkcje na naszych stronach internetowych, w aplikacjach i usługach staną się dla użytkownika niedostępne, a ponadto może skutkować ograniczonym dostępem do zapewnianego przez nas wsparcia lub informacji.
 • Pliki cookie związane z analizą i personalizacją: zbierają informacje, które wykorzystujemy w formie zbiorczej, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych, aplikacji i usług, a także aby ocenić efektywność prowadzonych przez nas kampanii marketingowych i skuteczniej personalizować nasze witryny. Zablokowanie lub wycofanie zgody na otrzymywanie tych plików sprawi, że niektóre funkcje na naszych stronach internetowych, w aplikacjach i usługach staną się dla użytkownika niedostępne, a ponadto może skutkować ograniczonym dostępem do zapewnianego przez nas wsparcia lub informacji.
 • Reklamowe pliki cookie: zbierają informacje o historii przeglądania lub zakupów, aby lepiej dopasować przekazy reklamowe do potrzeb danego użytkownika. Tym samym zapobiegają one wielokrotnemu, ponownemu wyświetlaniu tej samej reklamy, gwarantując prawidłowe wyświetlanie materiałów reklamowych, a w niektórych przypadkach wybierają reklamy w oparciu o zainteresowania użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo do udostępniania tych informacji podmiotom zewnętrznym w celu tworzenia i dostarczania spersonalizowanych reklam dopasowanych do użytkownika i jego zainteresowań. Zablokowanie lub wycofanie zgody na otrzymywanie tych plików sprawi, że niektóre funkcje na naszych stronach internetowych, w aplikacjach i usługach staną się dla użytkownika niedostępne, a ponadto może skutkować ograniczonym dostępem do zapewnianego przez nas wsparcia lub informacji.
 • Pliki cookie związane z serwisami społecznościowymi: umożliwiają udostępnianie stron i treści naszych witryn internetowych i usług za pośrednictwem serwisów społecznościowych oraz innych stron będących własnością podmiotów zewnętrznych. Ten rodzaj plików cookie może być również używany do celów reklamowych.

Pliki cookie umieszczane przez podmioty zewnętrzne

Na naszych stronach internetowych oraz w naszych aplikacjach i usługach użytkownik może też natrafić na pliki cookie umieszczone tam przez podmioty zewnętrzne. Przykładowo, gdy użytkownik dokonuje zakupu naszych produktów przez Internet, nasz kontrahent odpowiadający za handel elektroniczny może używać plików cookie i innych technologii. Możemy również zezwolićpodmiotom zewnętrznym na umieszczanie plików cookie na naszych stronach internetowych w celu śledzenia informacji dotyczących aktywności użytkownika w Internecie i/lub na witrynach lub w usługach online podmiotów zewnętrznych, między innymi w celu przesyłania użytkownikom ukierunkowanych reklam w oparciu o wspomniane informacje. Działania te mogą obejmować remarketing naszych produktów i usług, których strony użytkownik odwiedził na naszych witrynach oraz na witrynach podmiotów zewnętrznych.

Niniejsza Polityka plików cookie nie dotyczy plików cookie, aplikacji, technologii lub stron internetowych należących do i/lub zarządzanych przez podmioty zewnętrzne ani praktyk stosowanych przez te podmioty, nawet jeśli używają one lub mają dostęp do naszej technologii w celu przechowywania lub gromadzenia informacji. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób podmioty zewnętrzne używają plików cookie, prosimy zapoznać się z ich polityką prywatności i polityką plików cookie.

Kontrolowanie plików cookie i wycofanie zgody na ich otrzymywanie

Przeglądarka lub urządzenie użytkownika może posiadać ustawienia, które umożliwią mu kontrolę nad plikami cookie przeglądarki oraz ich usuwanie. Aby uzyskać więcej informacji na temat wspomnianych środków kontroli oraz ustawić preferencje dotyczące plików cookie, należy zapoznać się z materiałami pomocniczymi właściwymi dla używanej przeglądarki lub urządzenia. W przypadku zablokowania plików cookie, jak wspomniano powyżej, użytkownik może utracić możliwość korzystania z niektórych funkcji na naszych stronach internetowych i w obrębie naszych usług.

Sygnały Do-Not-Track

Niektóre przeglądarki zostały wyposażone w funkcję wysyłania sygnałów Do-Not-Track (powiadamiających odwiedzane witryny, aby nie gromadziły określonych danych na temat użytkownika). Nie przetwarzamy takich sygnałów ani nie reagujemy na nie. Zamiast tego przestrzegamy standardów opisanych w naszej Polityce prywatności oraz w niniejszej Polityce plików cookie.