Polityka prywatności dotycząca witryn internetowych

Firmy Western Digital Corporation, Western Digital Technologies, Inc. („firma WDT”) i Arkeia Software, Inc. (łącznie: „my”) dbają o prywatność użytkowników, szczególnie osób, które odwiedzają nasze strony internetowe i korzystają z danych związanych z ich wizytami.

Ta Polityka prywatności dotycząca witryn internetowych („Polityka prywatności”) reguluje sposób korzystania przez użytkownika z naszych witryn internetowych, do których należą witryny www.wdc.com, www.arkeia.com i www.westerndigital.com (łącznie: „Witryny internetowe”). Ta Polityka prywatności może niekiedy ulegać zmianom. Prosimy o odwiedzanie tej strony co pewien czas.

Ta Polityka prywatności nie ma zastosowania do informacji o użytkownikach, które zbieramy w związku z użytkowaniem naszych produktów i oprogramowania, a do których odnosi się Polityka prywatności dotycząca produktów, dostępna tutaj: Polityka prywatności dotycząca produktów. Ponadto, ta Polityka prywatności nie ma zastosowania do działań podmiotów, których nie jesteśmy właścicielami i których nie kontrolujemy, ani do osób, których nie zatrudniamy i których pracą nie zarządzamy, w tym do wszelkich stron trzecich, jakim możemy ujawniać informacje zgodnie z tą Polityką prywatności.

Jakie informacje zbieramy o użytkowniku?

Nasze Witryny internetowe zbierają dwa rodzaje informacji o osobach je odwiedzających: dane osobowe oraz informacje niebędące danymi osobowymi. Informacje o użytkownikach zbieramy przede wszystkim po to, aby zapewnić im sprawne i efektywne działanie naszych Witryn internetowych.

Dane osobowe: to informacje, które umożliwiają zidentyfikowanie tożsamości danej osoby. O podanie danych osobowych prosimy, kiedy użytkownik zamawia produkt lub usługę, wypełnia ankiety, tworzy konto użytkownika w Społeczności WD lub koresponduje z nami. Informacje te mogą obejmować imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu lub adres e-mail. Informacje te obejmują także numer karty kredytowej, kod zabezpieczeń (tzw. kod CVV) i datę ważności karty, jeśli użytkownik zgłasza zwrot produktu (RMA), wykupuje rozszerzoną gwarancję albo kupuje produkty w programie lojalnościowym dla klientów firmy WD. Podczas przetwarzania zamówienia w celu zrealizowania płatności wszelkie dane karty kredytowej przekazujemy w postaci zaszyfrowanej do firmy obsługującej płatności kartami kredytowymi. Klientom, którzy dokonują zakupów w sklepie internetowym firmy WD, zwracamy uwagę, że polityka prywatności naszego sklepu internetowego może różnić się od polityki prywatności opisanej w tym dokumencie.

Informacje niebędące danymi osobowymi: są to informacje, które same w sobie nie pozwalają na ustalenie tożsamości osób. Zbieramy te informacje zawsze, gdy użytkownik korzysta z naszych Witryn internetowych. Informacje te są kompilowane i analizowane zarówno jako dane dotyczące poszczególnych użytkowników, jak i w formie zagregowanej. Należą do nich adres „URL” strony internetowej, którą użytkownik odwiedził tuż przed przejściem do naszych Witryn internetowych, adres URL, do którego użytkownik przeszedł po wizycie w naszych Witrynach internetowych, rodzaj używanej przeglądarki, typ platformy, usługodawca internetowy (ISP) użytkownika, adres IP (INternet Protocol) użytkownika, data i godzina wizyty oraz liczba kliknięć. Dane te służą nam do analizowania trendów, administrowania Witrynami internetowymi, śledzenia wizyt użytkowników w formie zagregowanej oraz zbierania bogatych informacji demograficznych, również wykorzystywanych w formie zagregowanej. Informacje te są zbierane anonimowo, a ich gromadzenie nie wymaga zarejestrowania się użytkownika. Adres URL jest globalnym adresem dokumentów i innych zasobów w sieci World Wide Web. Adres IP jest identyfikatorem komputera lub urządzenia w sieci TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), takiej jak sieć World Wide Web.

Protokół TCP/IP jest używany do kierowania informacji w sieci na podstawie docelowego adresu IP. Innymi słowy, adres IP jest numerem automatycznie przypisywanym do komputera użytkownika podczas przeglądania stron internetowych. Umożliwia on lokalizowanie i identyfikowanie komputera użytkownika w sieci. Adres IP jest konieczny, aby komputery mogły komunikować się w sieci, a użytkownicy mogli przeglądać Internet i dokonywać zakupów.

Nasze Witryny internetowe mogą zawierać pliki „cookie”. Pliki cookie to niewielkie ilości informacji w formie elektronicznej generowane przez serwery sieci World Wide Web, które są zapisywane na dysku twardym w komputerze użytkownika podczas odwiedzania niemal każdej strony internetowej. Pliki cookie służą zwykle do odróżniania użytkowników, zapisywania ich preferencji oraz śledzenia ogólnych trendów odwiedzin na stronach internetowych. Możemy używać plików cookie w celu polepszenia działania naszych Witryn internetowych oraz poszerzenia naszej wiedzy o tym, w jaki sposób użytkownicy z nich korzystają. Nie używamy plików cookie do uzyskiwania danych osobowych użytkownika komputera, chyba że dany użytkownik świadomie i z własnej woli przekazał nam takie dane. W przeglądarce internetowej można dostosować ustawienie opcji, która pozwala zablokować wszystkie pliki cookie albo powoduje, że użytkownik jest informowany o każdym wysyłanym pliku cookie. Zablokowanie plików cookie w przeglądarce może jednak spowodować, że niektóre funkcje naszych Witryn internetowych nie będą działać prawidłowo.

Jak wykorzystujemy informacje zbierane o użytkownikach?

Podstawowym celem zbierania informacji o naszych klientach i innych osobach odwiedzających nasze Witryny internetowe jest zapewnienie tym klientom i tym osobom najwyższej jakości działania tych stron internetowych. Korzystamy z informacji kontaktowych naszych klientów, aby zapewnić im szybszą i bardziej efektywną obsługę gwarancyjną, aby informować nabywców o stanie ich zamówień lub zwrotów, aby wysyłać wiadomości e-mail z informacjami o promocjach na nasze produkty i usługi, które mogą ich zainteresować, a także aby kontaktować się z użytkownikami w sprawach dotyczących ich kont oraz korzystania przez nich ze Społeczności WD.

Możemy również wykonywać analizy statystyczne zagregowanych danych o zachowaniach klientów. Możemy na przykład sprawdzać, które z naszych Witryn internetowych są najczęściej odwiedzane lub jak długo są przeglądane przez osoby odwiedzające je. Pozwala nam to zorientować się w tym, które obszary naszych Witryn internetowych są dla klientów najciekawsze. Następnie, na podstawie uzyskanych w ten sposób informacji doskonalimy nasze Witryny internetowe, aby ułatwić korzystanie z nich, dostosować ich zawartość i/lub układ, oferować usługi oczekiwane przez poszczególnych klientów, zapewnić zgodność naszych Witryn internetowych z przepisami prawa oraz aby wyświetlać lub umożliwić stronom trzecim wyświetlanie specjalistycznych i dostosowanych do indywidualnych użytkowników reklam i rekomendacji. Wykorzystujemy również te informacje do celów wewnętrznych. Od czasu do czasu możemy przekazywać właścicielom lub operatorom innych stron internetowych, w których można tworzyć łącza do naszych Witryn internetowych, informacje o tym, ilu użytkowników utworzyło na ich stronach łącza do naszych Witryn internetowych. Te informacje nie pozwalają na ustalenie tożsamości użytkowników.

Komu udostępniamy zebrane informacje o użytkownikach?

Poza sytuacjami opisanymi w poniższym akapicie nie udostępniamy Danych osobowych użytkownika stronom trzecim. Zalecamy także zapoznanie się z polityką prywatności naszego sklepu internetowego, zarządzanego przez jedną z firm, z jakimi współpracujemy. Polityka prywatności naszego sklepu internetowego może różnić się od polityki prywatności opisanej w tym dokumencie.

Od czasu do czasu na żądanie organów ochrony porządku publicznego lub sądów możemy przekazywać Dane osobowe odpowiednim władzom lub stronom trzecim w związku z postępowaniem administracyjnym, sądowym lub innym. Dane osobowe udostępniamy po otrzymaniu ważnego nakazu lub wezwania sądowego w celu udzielenia pomocy w śledztwie. W pełni współpracujemy z organami ochrony porządku publicznego w celu zidentyfikowania osób, które wykorzystują usługi dostępne w naszych Witrynach internetowych do prowadzenia działalności niezgodnej z prawem. Zastrzegamy sobie prawo do zgłaszania organom ochrony porządku publicznego wszelkich działań, które w dobrej wierze uważamy za sprzeczne z prawem.

Prywatność dzieci

Nasze Witryny internetowe zachowują zgodność z obowiązującą w Stanach Zjednoczonych ustawą „Children’s Online Privacy Protection Act” (Ustawa o ochronie prywatności dzieci w Internecie) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawa, których celem jest ochrona prywatności dzieci korzystających z Internetu. Nasze Witryny internetowe nie są kierowane do osób poniżej 18 roku życia i nie zezwalamy osobom poniżej 18 roku życia na tworzenie kont użytkowników. Z tego względu, o ile nie wymagają tego przepisy prawa, nasze Witryny internetowe nie zbierają w sposób świadomy, nie przechowują ani nie ujawniają żadnych danych osobowych osób poniżej 18 roku życia. Prosimy, aby osoby poniżej 18 roku życia: (i) nie odwiedzały naszych Witryn internetowych, (ii) nie tworzyły ani nie próbowały tworzyć kont użytkowników na naszych Witrynach internetowych, (iii) nie subskrybowały żadnych naszych usług oraz (iv) nie dokonywały żadnych zakupów za pośrednictwem naszych Witryn internetowych.

Rodzice lub opiekunowie mogą zażądać od firmy WD usunięcia danych osobowych dziecka, które zostały nam przekazane bez ich zgody lub przez dziecko, które udzieliło nieprawdziwej informacji o swoim wieku. W odpowiedzi na takie żądanie podejmiemy racjonalnie uzasadnione czynności w celu usunięcia takich informacji z naszej bazy danych. Wszelkie tego typu zgłoszenia muszą zawierać nazwę użytkownika, hasło i adres e-mail przekazane przez dziecko i należy je wysyłać na adres webinfo@wdc.com.

Zmiany tej Polityki prywatności.

Ta Polityka prywatności została ostatnio zmodyfikowana w dniu: Wszelkie zmiany warunków i postanowień tej Polityki prywatności zostaną opublikowane w tym dokumencie, tak aby użytkownicy zawsze mieli świadomość, jakie informacje zbieramy, w jaki sposób możemy je wykorzystywać oraz komu możemy je ujawniać. W każdej chwili możemy modyfikować lub uzupełniać tę Politykę prywatności, jak również usuwać jej zapisy. Prosimy o zapoznanie się z tą stroną przed skorzystaniem z naszych Witryn internetowych.

Jak się z nami skontaktować
Zapraszamy do przesyłania nam uwag lub pytań dotyczących tej Polityki prywatności lub jej egzekwowania. Wszelkie takie uwagi lub pytania należy kierować pocztą e-mail na adres webinfo@wdc.com lub przesyłać na adres podany poniżej. Podejmiemy racjonalnie uzasadnione czynności, aby odpowiedzieć na Państwa wątpliwości lub rozwiązać problemy.

WDT
Legal Department
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92646, USA

Data wejścia w życie tej Polityki prywatności
Ta Polityka prywatności weszła w życie 3 czerwca 2013.

Polityka prywatności dotycząca produktów

Firmy Western Digital Technologies, Inc. i Arkeia Software, Inc. (łącznie: „firma WDT” lub „my”) zbierają pewne rodzaje informacji, kiedy użytkownicy korzystają z naszych produktów i oprogramowania, takich jak odtwarzacze multimediów, magazyny danych z chmurą osobistą, urządzenia sieciowe, urządzenia magazynujące podłączone bezpośrednio lub za pośrednictwem sieci oraz aplikacje dla urządzeń mobilnych i inne aplikacje (łącznie: „Produkty WDT”).

Korzystając z Produktów WDT, użytkownik potwierdza, że akceptuje te działania i zasady przedstawione w niniejszej Polityce prywatności dotyczącej produktów WDT („Polityce prywatności WDP”).

Czego dotyczy Polityka prywatności WDP?

Ta Polityka prywatności WDP dotyczy postępowania z informacjami o użytkownikach pozyskiwanymi przez WDT w związku z korzystaniem z Produktów WDT.

Ta Polityka prywatności WDP nie ma zastosowania do informacji o użytkownikach zbieranych przez nas lub przez nasz podmiot nadrzędny, firmę Western Digital Corporation, w związku z korzystaniem z firmowych witryn internetowych. Zbieranie tych informacji reguluje nasza Polityka prywatności dotycząca witryn internetowych, dostępna tutaj: Polityka prywatności dotycząca witryn internetowych. Ponadto, ta Polityka prywatności WDP nie ma zastosowania do działań podmiotów, których firma WDT nie jest właścicielem i których nie kontroluje, ani do osób, których WDT nie zatrudnia i których pracą nie zarządza, w tym do wszelkich stron trzecich, jakim firma WDT może ujawniać informacje zgodnie z tą Polityką prywatności WDP.

Zgoda użytkownika

Używając Produktu WDT, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez nas Informacji przekazanych przez użytkownika oraz Informacji zbieranych automatycznie zgodnie z zasadami zawartymi w tej Polityce prywatności WDP i zmianami tych zasad, jakie możemy wprowadzić w przyszłości. „Przetwarzanie” oznacza wykorzystywanie plików cookie na komputerze lub w urządzeniu przenośnym/mobilnym lub wykorzystywanie i posługiwanie się w jakikolwiek sposób informacjami, w tym między innymi gromadzenie, przechowywanie, usuwanie, używanie, łączenie i ujawnianie informacji, przy czym wszystkie te czynności mogą mieć miejsce w Stanach Zjednoczonych i poza ich granicami. Jeśli użytkownik zamieszkuje poza Stanami Zjednoczonymi, informacje o użytkowniku mogą być przesyłane do Stanów Zjednoczonych lub innych krajów oraz przetwarzane i przechowywane tam zgodnie ze standardami ochrony prywatności obowiązującymi w tych krajach, które mogą różnić się od standardów ochrony prywatności obowiązujących w kraju zamieszkania użytkownika. Używając Produktu WDT i przekazując nam informacje, użytkownik wyraża zgodę na takie przesyłanie informacji do tych krajów i jej przetwarzanie.

Jakiego rodzaju informacje zbieramy?

Informacje przekazane przez użytkownika

Możemy zbierać następujące informacje dotyczące użytkownika, który kupuje, pobiera lub rejestruje Produkt WDT albo loguje się do niego: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, wiek, nazwa użytkownika, hasło oraz inne dane przekazane podczas rejestracji. Ponadto, możemy zbierać pewne dane dotyczące transakcji, takie jak numer karty kredytowej, a także informacje przesłane przez użytkownika podczas zgłoszenia prośby o pomoc techniczną lub obsługę gwarancyjną.

Podanych przez użytkownika informacji możemy używać, aby od czasu do czasu kontaktować się z użytkownikiem w celu przekazania ważnych informacji, wymaganych powiadomień i materiałów promocyjnych. W przypadku niektórych Produktów rejestracja jest opcjonalna. Należy jednak pamiętać, że pełne wykorzystanie funkcji niektórych Produktów WDT może nie być możliwe bez ich zarejestrowania.

Informacje zbierane automatycznie

Kiedy użytkownik korzysta z Produktów WDT, możemy również otrzymywać i rejestrować pewne rodzaje informacji automatycznie.

W przypadku aplikacji dla urządzeń mobilnych, stacjonarnych, internetowych lub innych, takie automatycznie otrzymywane informacje mogą obejmować typ używanego urządzenia, unikatowy identyfikator urządzenia, adres IP urządzenia, ogólne dane o lokalizacji urządzenia (np. kod pocztowy lub województwo), system operacyjny, typ używanej przeglądarki internetowej, informacje o używaniu aplikacji, informacje diagnostyczne oraz inne informacje niebędące danymi osobowymi, które pomagają nam doskonalić nasze aplikacje.

W przypadku innych Produktów WDT, takich jak odtwarzacze multimediów, magazyny danych z chmurą osobistą, urządzenia magazynujące podłączone bezpośrednio lub za pośrednictwem sieci oraz urządzenia sieciowe, automatycznie zbierane informacje mogą obejmować informacje diagnostyczne, techniczne, informacje o używaniu produktu oraz inne powiązane informacje o posiadanym Produkcie WDT, których używamy do zdobycia wiedzy o tym, jak Produkty WDT są używane i jak możemy je doskonalić, jak również do dostarczania aktualizacji oprogramowania, świadczenia pomocy technicznej i realizowania powiązanych usług. Możemy również zbierać adresy IP i inne dane o położeniu geograficznym, aby dostosować naszą ofertę i reklamy dostarczane do Produktów WDT.

Jakie informacje o użytkowniku udostępniamy stronom trzecim?

Informacje (w tym Informacje przekazane przez użytkownika i Informacje zbierane automatycznie) uzyskane od lub dotyczące użytkownika lub jego Produktu WDT możemy ujawnić w następujących przypadkach:

  • kiedy wymaga tego prawo, na przykład w razie otrzymania nakazu sądowego lub podobnego postępowania prawnego;
  • kiedy w dobrej wierze uznajemy, że ujawnienie tych informacji jest konieczne dla ochrony naszych praw, dla ochrony bezpieczeństwa naszego lub innych, dla ochrony bezpieczeństwa użytkownika, dla zwalczania oszustw lub w odpowiedzi na żądanie władz;
  • kiedy nasi zaufani usługodawcy, którzy działają w naszym imieniu, nie mogą w niezależny sposób wykorzystać ujawnionych im informacji i zgodzili się przestrzegać zasad opisanych w tej Polityce prywatności;
  • w przypadku fuzji, przejęcia lub sprzedaży aktywów firmy WDT w całości lub w części; oraz
  • firmom analitycznym będącym stronami trzecimi, zgodnie z opisem w poniższej sekcji.

Informacje zbierane przez firmy analityczne będące stronami trzecimi

Możemy współpracować z dostawcami danych analitycznych będącymi stronami trzecimi oraz używać produktów służących do pozyskiwania, kompilowania i analizowania informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z Produktów WDT i jak przebiega interakcja użytkowników z tymi produktami. Dostawcy danych analitycznych mogą na przykład rejestrować dane takie jak urządzenie, system operacyjny, oprogramowanie sprzętowe i unikatowe identyfikatory Produktów WDT, ogólne informacje o lokalizacji, a także informacje o sposobach używania produktów, takie jak częstotliwość używania Produktów WDT i rozszerzenia nazw plików, do których aplikacje WDT uzyskują dostęp. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że dostawcy danych analitycznych, z usług których korzysta firma WDT, mogą łączyć zbierane przez siebie informacje z innymi informacjami, niezależnie uzyskanymi z innych usług lub produktów, z których użytkownik korzysta. Firmy te zbierają i wykorzystują informacje zgodnie z własnymi zasadami ochrony prywatności. Użytkownik przyjmuje także do wiadomości i akceptuje, że firma WDT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za technologie, narzędzia lub praktyki stron trzecich udostępniających firmie WDT produkty i usługi analityczne. Bieżąca lista używanych przez nas narzędzi analitycznych stron trzecich oraz łącza do zasad ochrony prywatności tych dostawców znajduje się na stronie Zewnętrzne firmy analityczne.

Informacje zbierane przez dostawców treści będących stronami trzecimi

Niektóre Produkty WDT oferują możliwość uzyskiwania dostępu do treści oferowanych przez podmioty będące stronami trzecimi, takie jak Netflix, YouTube i Pandora. Produkty WDT mogą także umożliwiać użytkownikom dostęp do lub korzystanie z usług przechowywania danych w chmurze, oferowanych przez podmioty będące stronami trzecimi, takie jak Dropbox i Microsoft. Te podmioty będące stronami trzecimi mogą zbierać i przesyłać informacje o użytkowniku i sposobie korzystania z ich usług, a tym informacje umożliwiające ustalenie tożsamości użytkownika. Firma WDT nie kontroluje i nie odpowiada za zbieranie informacji przez dostawców treści będących stronami trzecimi. Użytkownik całkowicie dobrowolnie podejmuje decyzję o korzystaniu z ich usług. Przed podjęciem decyzji o korzystaniu z usług dostawców będących stronami trzecimi użytkownik powinien zapoznać się z publikowanymi przez nich zasadami ochrony prywatności i/lub zmodyfikować ustawienia ochrony prywatności bezpośrednio w tych usługach, tak aby mieć przekonanie, że sposób używania i udostępniania tych informacji przez tych usługodawców jest dla użytkownika akceptowalny.

Jak chronimy informacje o użytkownikach?

Użytkownicy, którzy chcą poprawić lub usunąć Informacje przekazane przez użytkownika, które udostępnili nam w związku z użytkowaniem Produktu WDT, proszeni są o wysłanie wiadomości e-mail na adres webinfo@wdc.com. Odpowiemy na takie zgłoszenia w rozsądnym czasie. Na żądanie użytkownika podejmiemy uzasadnione działania w celu umożliwienia mu dostępu do Informacji przekazanych przez użytkownika oraz skorygowania nieścisłości lub usunięcia takich informacji, o ile przepisy prawa nie wymagają przechowywania tych informacji lub przechowywanie ich nie jest uzasadnione względami biznesowymi. Możemy odmówić obsłużenia żądań, które w nieracjonalny sposób powtarzają się lub są nadsyłane systematycznie, ze względów technicznych wymagają nieproporcjonalnego nakładu pracy, narażają prywatność innych osób lub których realizacja byłaby wysoce niepraktyczna.

W celu ochrony poufności Informacji przekazanych przez użytkownika wdrożyliśmy uzasadnione środki bezpieczeństwa. Nie istnieją jednak takie systemy zabezpieczeń, których złamanie nie byłoby możliwe. Strony trzecie mogą przechwycić lub w inny sposób uzyskać dostęp do informacji, jakie użytkownik przekazał firmie WDT. Firma WDT nie może zagwarantować bezpieczeństwa Informacji przekazanych przez użytkownika ani że Informacje przekazane przez użytkownika nie zostaną przechwycone podczas transmitowania ich do firmy WDT. Użytkownicy powinni zabezpieczyć swoje hasła, komputery i Produkty WDT przed nieautoryzowanym dostępem.

Dzieci

Nie zbieramy w sposób świadomy danych ani nie kierujemy treści marketingowych do dzieci poniżej 13. roku życia. Rodzice lub opiekunowie, których dzieci przekazały nam informacje bez ich zgody, powinni skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres webinfo@wdc.com. Podejmiemy wszelkie racjonalnie uzasadnione czynności w celu usunięcia takich informacji z naszej bazy w rozsądnym czasie.

Zmiany tej Polityki prywatności
Firma WDT zastrzega sobie prawo do okresowego modyfikowania lub poprawiania tej Polityki prywatności WDP. O ważnych zmianach w sposobach wykorzystania Informacji przekazanych przez użytkownika poinformujemy użytkowników bezpośrednio lub przez opublikowanie wyraźnego, czytelnego komunikatu na naszej stronie internetowej.

Jak się z nami skontaktować

Firma WDT zaprasza do przesyłania uwag lub pytań dotyczących tej Polityki prywatności lub jej egzekwowania. Wszelkie takie uwagi lub pytania należy kierować pocztą e-mail na adres webinfo@wdc.com lub przesyłać na adres podany poniżej. Podejmiemy racjonalnie uzasadnione czynności, aby odpowiedzieć na Państwa wątpliwości lub rozwiązać problemy.

WDT
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92646, USA

Data wejścia w życie tej Polityki prywatności

Ta Polityka prywatności weszła w życie 3 czerwca 2013.