Sectie 508 beleidsverklaring

In 1998 wijzigde het congres de Rehabilitation Act van 1973 waardoor Federale instanties hun elektronische en informatietechnologie beschikbaar moesten maken voor personen met een handicap. Sectie 508 van de Rehabilitation Act, met wijzigingen, werd bekrachtigd om personen met een handicap beter toegang te geven tot elektronische en informatietechnologie door de barrières voor toegang tot deze technologie te verwijderen.

Sectie 508 is van toepassing op alle Federale instanties wanneer ze elektronische en informatietechnologie ontwikkelen, bestellen, onderhouden of gebruiken. De wet legt op dat instanties werknemers en andere personen met een handicap toegang moet verschaffen tot elektronische en informatietechnologie die vergelijkbaar is met de toegang die alle anderen krijgen.

Sectie 508 vormt een krachtige stimulans voor bedrijven die technologieproducten produceren en op de markt brengen om de toegankelijkheidsfuncties in hun producten uit te brenden of te verbeteren. De wet is geen regulering van de technologiesector en legt privébedrijven niet op om hun producten aan te passen. Het legt echter toegankelijkheidsnormen vast waarnaar elke technologie moet streven voordat een Federale instantie ze kan kopen.

Western Digital ondersteunt de doelstellingen van Sectie 508 en we zetten ons in om verschillende manieren te beoordelen om onze producten voor iedereen toegankelijker te maken, waaronder voor personen met een handicap of ouderdomsbeperkingen. Door onze inzit kunnen wij de Federale overheid bijstaan bij het kiezen voor toegankelijke technologie.

Bezoek voor meer informatie over Sectie 508 van de Rehabilitation Act de volgende links:

Section 508: Center for IT Accommodation - www.section508.gov

Department of Justice Section 508 Home Page - http://www.justice.gov/crt/department-education-q