Privacybeleid voor de website

Western Digital Corporation, Western Digital Technologies, Inc. (“WDT”) en Arkeia Software, Inc. (gezamenlijk aangeduid als “wij” of “ons”) zet zich in om de privacy van klanten te beschermen en dan vooral van die klanten die onze websites bezoeken en gebruiken.

Dit Privacybeleid voor de website (“Beleid”) heeft betrekking op uw gebruik van onze websites, te weten www.wdc.com, www.arkeia.com en www.westerndigital.com (gezamenlijk de “Website” genoemd). Dit Beleid kan van tijd tot tijd gewijzigd worden. Raadpleeg deze pagina daarom regelmatig.

Dit Beleid is niet van toepassing op informatie over gebruikers die we verzamelen in relatie tot onze producten en softwaretoepassingen. Op deze praktijken is ons speciale Privacybeleid voor producten van toepassing. U vindt dit beleid op Privacybeleid voor de producten. Dit Beleid is voorts niet van toepassing op de handelingen van bedrijven die geen eigendom van ons zijn of waarop we geen invloed kunnen uitoefenen, alsook niet op personen die niet tot onze bedrijven behoren, zoals derden aan wie we overeenkomstig dit Beleid informatie over gebruikers openbaar maken.

Welke informatie verzamelen we over u?

Onze Website verzamelt twee typen informatie over de bezoekers: Persoonlijk identificeerbare gegevens en niet-persoonlijk identificeerbare gegevens. Ons hoofddoel wanneer we informatie over u verzamelen is het bieden van efficiënte en doeltreffende services wanneer u de Website gebruikt.

Persoonlijk identificeerbare informatie: Dit verwijst naar informatie die specifiek identificeert wie u bent. We vragen persoonlijk identificeerbare informatie wanneer u een product of service bestelt, een product registreert, enquêtes invult, een gebruikersaccount maakt voor de WD Community of met ons correspondeert. Deze informatie kan uw naam, postadres, telefoonnummer of e-mailadres omvatten. Dit kan ook uw creditcardnummer en kaartbeveiligingscode (of CVV) en de vervaldatum zijn als u een return materials authorization (RMA) aanmaakt, een uitgebreide garanties aankoopt of producten koopt via het getrouwheidsprogramma voor klanten van WD. We sturen uw volledige creditcardgegevens naar de het correcte creditcardbedrijf in een versleuteld formaat bij het verwerken van bestellingen om de betaling af te handelen. Als u producten koopt via de online winkel van WD, verschilt het privacybeleid van de winkel mogelijk van dit privacybeleid.

Niet-persoonlijk identificeerbare informatie: Dit verwijst naar informatie die op zich geen specifieke persoon identificeert. We verzamelen deze informatie telkens als u onze Website bezoekt. Deze informatie die wordt samengesteld en geanalyseerd op getotaliseerde basis, kan de Uniform Resource Locator (“URL”) van de website zijn die u hebt bezocht net voordat u onze Website bezoekt, de URL die u bezoekt wanneer u de Website verlaat, welke browser u gebruikt, het platformtype, uw internetprovider, uw internetprotocol (“IP”)-adres, datum-/tijdstempel en het aantal kliks om trends te analyseren, de Website te beheren, de paginaovergangen van een gebruiker getotaliseerd te traceren en uitgebreide demografische gegevens te verzamelen om in hun totaliteit te gebruiken. U hoeft u niet bij ons te registreren voordat we deze anonieme informatie kunnen verzamelen. Een URL is het algemene adres van documenten en andere resources op het wereldwijde web. Een IP-adres is de identificatie van een computer of apparaat op een Transmission Control Protocol/Internet Protocol (“TCP/IP”)-netwerk, zoals het wereldwijde web.

Netwerken gebruiken het TCP/IP-protocol om informatie te routeren op basis van het IP-adres van de bestemming. Een IP-adres is met andere woorden een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegewezen wanneer u op het internet surft, waardoor internetservers uw computer kunnen lokaliseren en identificeren. Computers hebben IP-adressen nodig om op het internet te communiceren, te surfen en te winkelen.

De Website kan “cookies” bevatten. Cookies zijn bits elektronische informatie die door webservers worden gegenereerd en op uw harde schijf worden opgeslagen wanneer u een website op het internet bezoekt. Cookies worden vaak gebruikt om een onderscheid tussen gebruikers te maken, gebruikersvoorkeuren op te slaan en gebruikertrends in het algemeen te analyseren. We kunnen cookies gebruiken om de kwaliteit van de Website te verbeteren en om een beter inzicht te krijgen in hoe gebruikers met de Website omgaan. We gebruiken geen cookies om persoonlijk identificeerbare gegevens over u te verzamelen van uw computer tenzij u willens en wetens deze informatie geeft. U kunt de beveiligingsinstellingen van uw internetbrowser aanpassen om alle cookies te weigeren of om een melding te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u het gebruik van cookies in uw internetbrowser echter uitschakelt, werken bepaalde functies die wij op de Website aanbieden mogelijk niet correct.

Hoe gebruiken we de informatie die we over u ontvangen?

Ons hoofddoel wanneer we persoonlijke gegevens van onze klanten en andere bezoekers aan onze Website verzamelen is het bieden van een superieure online ervaring op maat aan die klanten en bezoekers. We gebruiken de contactgegevens van klanten om een snellere, efficiëntere garantieservice te bieden, om personen die eerder een aankoop deden te contacteren en informatie te geven over de status van hun online bestellingen of retourzendingen, om e-mails met reclame over producten en diensten te verzenden die hen kunnen interesseren en om contact op te nemen met gebruikers over hun gebruikersaccounts en het gebruik van de WD Community.

We kunnen ook statistische analyses uitvoeren van het algemene gedrag van klanten. We kunnen bijvoorbeeld analyseren welke pagina's op onze Website de meeste bezoekers trekken of hoe lang gebruikers die pagina's bekijken wanneer ze de Website bezoeken. Hierdoor kunnen we de relatieve interesse van klanten in de verschillende delen van onze Website meten. We gebruiken die gegevens vervolgens om de inhoud van onze Website te verbeteren, om uw ervaring bij het bezoeken van de Website te verbeteren, om de inhoud en/of lay-out van de pagina's van de Website aan te passen, om de services te leveren die individuele klanten vereisten, om eventuele wettelijke vereisten na te leven, om gespecialiseerde of relevante reclame-inhoud en/of aanbevelingen op de Website aan u te bezorgen of te laten bezorgen door derden en voor onze interne doeleinden. We kunnen de eigenaars of uitbaters van externe websites die een link naar de Website kunnen opnemen van tijd tot tijd informatie geven over het aantal gebruikers dat de Website vanaf hun website bezoekt. U bent niet identificeerbaar aan de hand van deze informatie.

Met wie delen we uw informatie?

Met uitzondering van de situaties die in de alinea hieronder zijn beschreven, delen we uw persoonlijk identificeerbare gegevens niet met derden. U moet ook het privacybeleid van onze online winkel raadplegen. Deze wordt beheerd door één van de bedrijven waarmee we zaken doen. Het privacybeleid van de online winkel verschilt mogelijk van dit privacybeleid.

Van tijd tot tijd kunnen wetshandhavings- of gerechtelijke instanties ons opleggen om persoonlijk identificeerbare informatie aan overheidsinstanties of andere derden te verschaffen in het kader van een gerechtelijke, administratieve of andere procedure. We zullen uw persoonlijk identificeerbare gegevens vrijgeven na ontvangst van een geldig bevel van de rechtbank of dagvaarding of om een onderzoek van wetshandhavingsinstanties. Wij werken volledig samen met wetshandhavingsinstanties bij het identificeren van personen die onze Website gebruiken voor illegale activiteiten. We behouden ons het recht voor om alle activiteiten die we, te goeder trouw, onwettig achten aan wetshandhavingsinstanties te melden.

Privacy van kinderen.

De Website is is overeenstemming met de Children's Online Privacy Protection Act en alle andere toepasselijke wet- en regelgeving die de privacy van kinderen op het internet beschermt. Deze Website is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 18 en personen jonger dan 18 kunnen geen gebruikersaccounts maken. Daarom verzamelt, behoudt of publiceert de Website, tenzij dit door de wet wordt opgelegd, geen persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 18. Als u jonger dan 18 bent, mag u het volgende niet doen: (I) de Website bezoeken of gebruiken, (II) een account aanmaken of proberen aan te maken op de Website, (III) u inschrijven voor een abonnementservice of (IV) iets kopen via de Website.

Als ouder of voogd kunt u WD verzoeken om de persoonlijke gegevens van uw kind te verwijderen die zonder uw toestemming of door het kind zelf door een verkeerde leeftijd op te geven, zijn ingediend. Op uw verzoek zullen we redelijke stappen ondernemen om deze informatie uit onze database te verwijderen. Al deze verzoeken moeten de gebruikersnaam, het wachtwoord en het e-mailadres bevatten dat uw kind heeft opgegeven en moeten worden verzonden naar webinfo@wdc.com.

Wijzigingen in het Privacybeleid.

Dit Beleid werd voor het laatst gewijzigd op. Wanneer we de voorwaarden en bepalingen in dit Beleid wijzigen, worden de wijzigingen in dit document gepubliceerd, zodat u altijd weet welke informatie we over u verzamelen en hoe we die informatie kunnen gebruiken, alsook aan wie we de informatie openbaar kunnen maken. We kunnen delen van dit Beleid op enig moment wijzigen, aanpassen of verwijderen. Ook kunnen we delen aan dit Beleid toevoegen. Controleer deze pagina alvorens onze Website te gebruiken.

Contact met ons opnemen.
We staan open voor al uw vragen of opmerkingen met betrekking tot dit Beleid of tot de implementatie ervan. We verzoeken u om deze vragen of opmerkingen per e-mail te sturen naar webinfo@wdc.com. U kunt uw vragen of opmerkingen ook schriftelijk richten aan het onderstaande adres. We zullen alle redelijke inspanningen verrichten om uw probleem op te lossen of aan te kaarten.

WDT
Legal Department
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92646, USA

Ingangsdatum van dit Beleid.
Dit Beleid is van kracht per 3 juni 2013.

Privacybeleid voor de producten

Western Digital Technologies, Inc. en Arkeia Software, Inc. (gezamenlijk “WDT,” “wij,” of “ons” genoemd) verzamelen bepaalde soorten gegevens wanneer u gebruik maakt van onze producten en softwaretoepassingen, waaronder media spelers, systemen voor persoonlijke opslag in de cloud, netwerkapparaten, direct gekoppelde of aan netwerk gekoppelde opslagapparaten en mobiele en andere softwaretoepassingen (gezamenlijk de “Producten van WDT”). 

Wanneer u gebruik maakt van de Producten van WDT erkent u dat u onze gebruiken en ons beleid zoals uiteengezet in dit Privacybeleid voor Producten van WDT (“Privacybeleid inzake WDP”) aanvaardt.

Waarop heeft dit Privacybeleid inzake WDP betrekking?

Dit Privacybeleid inzake WDP heeft betrekking op de behandeling van informatie over gebruikers, zoals verkregen door WDT in relatie tot het gebruik van Producten van WDT.

Dit Privacybeleid inzake WDP is niet van toepassing op informatie over onze gebruikers die door ons of door ons moederbedrijf Western Digital Corporation wordt verzameld in relatie tot onze zakelijke websites. Op deze praktijken is ons Privacybeleid voor de website van toepassing. U vindt dat beleid hier: Privacybeleid voor de website. Het Privacybeleid inzake WDP is voorts niet van toepassing op de handelingen van bedrijven die geen eigendom van WDT zijn of waarop WDT geen invloed kan uitoefenen, alsook niet op personen die niet tot WDT behoren, zoals derden aan wie WDT overeenkomstig dit Beleid informatie over gebruikers openbaar maakt.   

Uw toestemming.

Wanneer u gebruik maakt van een Product van WDT stemt u in met de verwerking van door gebruikers verstrekte informatie en automatisch verzamelde gegevens, zoals op dit moment uiteengezet in dit Privacybeleid inzake WDP en zoals later door ons gedefinieerd kan worden.  “Verwerking” heeft betrekking op het gebruik van cookies op een computer/mobiel apparaat of op het op enige andere wijze gebruiken of behandelen van informatie, inclusief, maar niet uitsluitend het verzamelen, opslaan, verwijderen, gebruiken, combineren en openbaar maken van informatie, waarbij alle activiteiten zowel binnen als buiten de VS kunnen plaatsvinden. Indien u woonachtig bent buiten de VS kan uw informatie naar de VS of naar andere landen worden overgedragen. Daarbij kan uw informatie worden verwerkt en opgeslagen 'op grond van de in dat land geldende privacynormen. Deze kunnen afwijken van de in uw land geldende privacynormen. Wanneer u gebruik maakt van een Product van WDT en informatie aan ons verstrekt, stemt u in met de voornoemde overdracht naar en verwerking in deze landen.

Welke soorten gegevens verzamelen we over gebruikers?

Door de gebruiker verstrekte gegevens

Wanneer u een Product van WDT aankoopt, downloadt of registreert of wanneer u zich bij een Product van WDT aanmeldt, kunnen we de volgende gegevens over u verzamelen: uw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, leeftijd, gebruikersnaam, wachtwoord en andere registratiegegevens. Daarnaast kunnen we bepaalde transactiegegevens opslaan, zoals creditcardgegevens én informatie die u tijdens het indienen van een verzoek of garantieaanvraag verstrekt.

We kunnen de door u aan ons verstrekte gegevens gebruiken om van tijd tot tijd contact met u op te nemen om u belangrijke informatie, verplichte kennisgevingen en promotiematerialen toe te sturen. Voor bepaalde Producten is de registratieprocedure optioneel. Let echter op dat u wellicht niet alle functies van bepaalde Producten van WDT kunt gebruiken tenzij u zich bij ons registreert.

Automatisch verzamelde informatie

We kunnen tevens bepaalde soorten informatie automatisch over u ontvangen en opslaan wanneer u gebruik maakt van Producten van WDT.

In het geval van een mobiele softwaretoepassing, computersoftwaretoepassing, webtoepassing of andere toepassing kan tot dergelijke automatisch ontvangen informatie behoren: het door u gebruikte type toestel, het unieke ID van uw toestel, het IP-adres van uw toestel, de algemene locatie van uw toestel (bijv. postcode of land), uw besturingssysteem, het door u gebruikte type internetbrowser, gebruiksstatistieken, diagnostische gegevens en andere niet persoonlijk herleidbare gegevens waarmee we onze toepassingen kunnen verbeteren.  

Wanneer u gebruik maakt van andere Producten van WDT, zoals onze mediaspelers, oplossingen voor persoonlijke opslag in de cloud, direct aangesloten of op het netwerk aangesloten opslagapparaten en netwerkapparaten, kunnen tot automatisch verzamelde gegevens behoren: diagnostische informatie, technische informatie, informatie over het gebruik en gerelateerde informatie over uw Product van WDT die we gebruiken om de Producten van WDT beter te begrijpen en te verbeteren, alsook om ons aanbod van software-updates, productondersteuning en andere gerelateerde diensten te faciliteren. We kunnen ook IP-adressen en andere geografische gegevens verzamelen teneinde ons aanbod en de advertenties op Producten van WDT op u af te stemmen.

Welke gegevens over gebruikers delen we met derden?

We kunnen onder de volgende omstandigheden informatie (waaronder door de gebruiker verstrekte informatie en automatisch gedeelde informatie) over u of met betrekking tot u of uw Product van WDT openbaar maken:

  • indien we daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld om te voldoen aan een dagvaarding of aan een soortgelijk juridisch proces;
  • wanneer we te goeder trouw geloven dat openbaarmaking nodig is om onze rechten en uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, om onderzoek te doen naar fraude of om te reageren op een overheidsverzoek;
  • aan onze vertrouwde dienstverleners die namens ons handelen, die de gegevens die we met hen delen niet onafhankelijk gebruiken en die overeen zijn gekomen om de regels zoals uiteengezet in deze privacyverklaring na te leven;
  • als onderdeel van een fusie, overname of verkoop van alle of van een deel van de activa van WDT; en
  • aan statistische bedrijven, zoals beschreven in de volgende sectie.

Informatie die door statistische bedrijven worden verzameld.

We kunnen samenwerken met derden die analysediensten aanbieden of die product aanbieden om informatie over het gebruik van en communiceren Producten van WDT door onze gebruikers te verzamelen, te compileren en te analyseren. Deze aanbieders kunnen bijvoorbeeld gegevens over het apparaat, besturingssysteem, de firmware en het unieke ID van Producten van WDT verzamelen, alsook gegeneraliseerde locatiegegevens en gebruiksgegevens, zoals hoe vaak Producten van WDT worden gebruikt en de bestandsextensies die met softwaretoepassingen van WDT worden geopend. U erkent en aanvaardt dat de statistiekenbedrijven die door WDT worden ingeschakeld de door hen verzamelde gegevens kunnen verzamelen met andere informatie die onafhankelijk door hen is verzameld over andere door u gebruikte diensten of producten. Deze bedrijven verzamelen en gebruiken informatie op grond van hun eigen privacybeleid. Voorts erkent en aanvaardt u dat WDT niet verantwoordelijk is voor de technologieën, hulpmiddelen of handelswijzen van derden die WDT van producten en diensten met betrekking tot analyses voorzien. Kijk voor een actueel overzicht van de door ons gebruikte analytische hulpprogramma's van derden en voor koppelingen naar de respectievelijke aanbieders en hun privacybeleidsregels op informatie over analysediensten van derden.

Informatie die door inhoudsaanbieders wordt verzameld.

Bepaalde Producten van WDT bieden de mogelijkheid om inhoud van derden te benaderen, zoals van de bedrijven Netflix, YouTube en Pandora. De Producten van WDT kunnen u ook in staat stellen om clouddiensten van derden te bezoeken, zoals van de bedrijven Dropbox en Microsoft. Deze bedrijven kunnen informatie over u en over uw gebruik van deze diensten verzamelen en overdragen, waaronder informatie die gebruikt kan worden om u persoonlijk te identificeren. WDT heeft geen zeggenschap over de handelswijzen van deze inhoudsaanbieders met betrekking tot het verzamelen van gegevens en WDT is voorts niet aansprakelijk voor deze handelswijzen. Uw besluit om de diensten van deze aanbieders te gebruiken vindt volledig vrijwillig plaats. U dient zichzelf te vergewissen van het feit of u instemt met hoe deze diensten van derden uw informatie gebruiken en delen. Lees daarvoor de privacybeleidsregels van deze partijen door en/of wijzig uw privacy-instellingen op de websites van deze derden alvorens u gebruik maakt van hun diensten.

Hoe beschermen we uw informatie?

Wanneer u door gebruikers verstrekte gegevens die u aan ons hebt in relatie tot uw gebruik van een Product van WDT wilt corrigeren of verwijderen, dient u contact met ons op te nemen via webinfo@wdc.com. We reageren dan zo spoedig mogelijk. We stellen alles in het werk om u toegang te bieden tot uw door gebruikers verstrekte gegevens en om op uw verzoek onvolkomenheden te corrigeren of gegevens te verwijderen, mits we niet wettelijk verplicht of om legitieme zakelijke doeleinden gehouden zijn om de gegevens te bewaren. We kunnen het verwerken van onredelijk herhaalde of systematische verzoeken weigeren. Ook kunnen we verzoeken weigeren die ons tot buitenproportionele technische inspanningen dwingen, die de privacy van anderen schenden, die uiterst onpraktisch zijn of waartoe anderszins geen toegang vereist is.

We hebben redelijke beveiligingsmaatregelen en -praktijken getroffen teneinde de vertrouwelijkheid van door gebruikers verstrekte informatie te beschermen. Er is echter geen systeem dat niet binnengedrongen kan worden. Derden kunnen mogelijk informatie die u aan WDT verstrekt onderscheppen of benaderen. WDT kan de veiligheid van de door u verstrekte informatie niet garanderen. Ook kunnen we niet garanderen dat de door u verstrekte informatie tijdens het versturen naar WDT niet onderschept worden. U dient zichzelf daarom te beschermen tegen onbevoegde toegang tot uw wachtwoord(en), computer en Producten van WDT.

Kinderen.

We verzamelen niet wetens gegevens van kinderen die jonger zijn dan 13 jaar. Ook richten we niet bewust marketingactiviteiten op deze doelgroep. Wanneer een ouder of voogd zich bewust wordt van het feit dat zijn/haar kind ons zonder zijn/haar toestemming van gegevens heeft voorzien, dient hij/zij contact met ons op te nemen via webinfo@wdc.com. We zullen alles in het werk stellen om dergelijke informatie binnen een redelijke periode uit onze database te verwijderen.

Wijzigingen in het Privacybeleid.
WDT behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid inzake WDP van tijd tot tijd aan te passen of te wijzigen. We stellen u in kennis over aanzienlijke veranderingen in de manier waarop we door gebruikers verstrekte informatie behandelen. We sturen u hiervoor rechtstreeks een bericht of publiceren een duidelijke en prominente kennisgeving op onze website.

Contact met ons opnemen.

WDT staat open voor al uw vragen of opmerkingen met betrekking tot dit Beleid of de implementatie ervan. We verzoeken u om deze vragen of opmerkingen per e-mail te sturen naar webinfo@wdc.com. U kunt uw vragen of opmerkingen ook schriftelijk richten aan het onderstaande adres. We zullen alle redelijke inspanningen verrichten om uw probleem op te lossen of aan te kaarten.

WDT
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92646, USA

Ingangsdatum van dit Privacybeleid.

Dit Privacybeleid is van kracht per 3 juni 2013.