Εκτίμηση Χωρητικότητας Αποθήκευσης Παρακολούθησης

Μορφή βίντεο

Ποια η σημασία αυτών των τιμών;

Το MJPEG είναι το παλαιότερο πρότυπο για συμπίεση βίντεο. Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στα μέσα της δεκαετίας του 1990, δεν είναι τόσο αποδοτικό και είναι ίσως το πιο συνηθισμένο πρότυπο για βίντεο χαμηλότερης ανάλυσης.

Το Η.264, γνωστό επίσης και ως Προηγμένη Κωδικοποίηση Βίντεο (AVC), πρωτοεμφανίστηκε το 2003 και αποτελεί μια αποτελεσματική μέθοδο συμπίεσης βίντεο που χρησιμοποιείται ευρέως στα βίντεο υψηλής ανάλυσης (720p και 1080p) καθώς και στους δίσκους Blu-Ray.

To Η.265, γνωστό επίσης και ως Κωδικοποίηση Βίντεο Υψηλής Απόδοσης (HEVC), πρωτοεμφανίστηκε το 2013 και είναι το πιο πρόσφατο πρότυπο συμπίεσης βίντεο που υποστηρίζεται από νεότερα δικτυακά συστήματα εγγραφής βίντεο, ιδιαίτερα όσον αφορά την υποστήριξη βίντεο 4Κ. Πριν επιλέξετε το Η.265, βεβαιωθείτε ότι το σύστημα DVR/NVR σας υποστηρίζει το συγκεκριμένο πρότυπο.* Αυτό το εργαλείο Εκτίμησης Χωρητικότητας Αποθήκευσης Παρακολούθησης παρέχεται μόνο ενδεικτικά. Η Συνολική Χωρητικότητα Αποθήκευσης υπολογίζεται βάσει των επιλεγμένων παραμέτρων του εργαλείου και οι τυπικοί λόγοι συμπίεσης αποφασίζονται αποκλειστικά από την WD για τις μορφές βίντεο MJPEG, H.264 και H.265, την τιμή βάθους χρώματος στα 30 bits για ανάλυση 4Κ και στα 16 bits για όλες τις άλλες αναλύσεις. Οι ανάγκες χωρητικότητας αποθήκευσης ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τον πραγματικό αριθμό των συνδεδεμένων καμερών, τις ημέρες αποθήκευσης που απαιτούνται, τη μορφή του βίντεο, τον λόγο συμπίεσης, την ανάλυση της κάμερας, τα καρέ ανά δευτερόλεπτο, την τιμή βάθους χρώματος, τις δυνατότητες του συστήματος, τα στοιχεία του, τον υλικό εξοπλισμό, τις διαμορφώσεις των παραμέτρων, τις ρυθμίσεις, το λογισμικό και άλλους παράγοντες. Τυχόν τρίτοι αναλαμβάνουν πλήρη ευθύνη για την εμπιστοσύνη σε αυτό το εργαλείο και τα αποτελέσματά του. Όπως χρησιμοποιούνται για ζητήματα χωρητικότητας αποθήκευσης, ένα gigabyte (GB) = ένα δισεκατομμύριο bytes και ένα terabyte (TB) = ένα τρισεκατομμύριο bytes. Η συνολική προσπελάσιμη χωρητικότητα σε συσκευές αποθήκευσης ενδέχεται να ποικίλλει και εξαρτάται από το περιβάλλον λειτουργίας.