Τρίτοι παροχείς αναλυτικών στοιχείων

Επί του παρόντος συνεργαζόμαστε με τις υπηρεσίες Flurry και Google Analytics οι οποίες ιχνηλατούν τα μοτίβα χρήσης και περιήγησης σε ορισμένες από τις εφαρμογές λογισμικού μας και μας δίνουν σχετικές εκθέσεις.

Για να διαβάσετε την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου της Flurry, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.flurry.com/privacy-policy.html. Έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε την παροχή υπηρεσιών της Flurry και να το δηλώσετε ακολουθώντας τον σύνδεσμο: http://www.flurry.com/resources/privacy.html.

Για να διαβάσετε την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου της Google όσον αφορά την υπηρεσία Google Analytics, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.