Δήλωση πολιτικής Section 508

Το 1998, το Κογκρέσο άλλαξε την Πράξη Επανένταξης του 1973 και απαιτεί πλέον από τις Ομοσπονδιακές Αρχές να τροποποιήσουν αντίστοιχα τις ηλεκτρονικές και τις τεχνολογίες πληροφοριών για να μπορούν να έχουν πρόσβαση τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Η ενότητα 508 της Πράξης Επανένταξης, όπως τροποποιήθηκε, θεσπίστηκε για να βοηθήσει την πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στις ηλεκτρονικές και τις τεχνολογίες πληροφοριών αφαιρώντας τα εμπόδια και δίνοντας αντίστοιχα πρόσβαση στις εν λόγω τεχνολογίες.

Η ενότητα 508 ισχύει για όλες τις ομοσπονδιακές αρχές όταν αναπτύσσουν, διαθέτουν, συντηρούν ή χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές και τεχνολογίες πληροφοριών. Ο νόμος απαιτεί από τις αρχές να παρέχουν στους υπαλλήλους με ειδικές ανάγκες και στα μέλη του κοινού με ειδικές ανάγκες πρόσβαση στις ηλεκτρονικές και τις τεχνολογίες πληροφοριών σε τέτοιο βαθμό που είναι συγκρίσιμος με την αντίστοιχη πρόσβαση σε όλους τους άλλους.

Η ενότητα 508 δημιουργεί ισχυρό κίνητρο για τις εταιρίες που κατασκευάζουν και προωθούν τεχνολογικά προϊόντα να προσθέσουν ή να ενισχύσουν χαρακτηριστικά προσβασιμότητας στα προϊόντα τους. Ο νόμος δε ρυθμίζει το χώρο της τεχνολογίας και δεν απαιτεί από τις ιδιωτικές εταιρίες να τροποποιήσουν τα προϊόντα τους. Ορίζει παρά ταύτα πρότυπα πρόσβασης τα οποία πρέπει να πληρούν οι τεχνολογίες προκειμένου να αγοραστούν από Ομοσπονδιακή Υπηρεσία.

Η Western Digital υποστηρίζει τους στόχους της ενότητας 508, και είμαστε αφοσιωμένοι στη συνεχή αξιολόγηση μεθόδων ώστε να κάνουμε ευκολότερη την πρόσβαση στα προϊόντα μας σε όλους, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες ή ανάγκες που σχετίζονται με ηλικιωμένους. Η αφοσίωση μας μας δίνει τη δυνατότητα να βοηθάμε την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση στην επιλογή τεχνολογιών πρόσβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενότητα 508 της Πράξης Επανένταξης, επισκεφθείτε τους παρακάτω συνδέσμους:

Ενότητα 508: Center for IT Accommodation - www.section508.gov

Κεντρική Σελίδα Ενότητας 508 Υπουργείου Δικαιοσύνης - http://www.justice.gov/crt/department-education-q