Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου για τους ιστοτόπους μας

Η Western Digital Corporation, η Western Digital Technologies, Inc. («WDT») και η Arkeia Software, Inc. (συνολικά «εμείς» ή «εμάς») έχουν δεσμευτεί να προστατεύουν το ιδιωτικό απόρρητο των πελατών, ιδίως όσων αποκτούν πρόσβαση στους ιστοτόπους μας και τους χρησιμοποιούν.

Η παρούσα Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου για τους ιστοτόπους μας («Πολιτική») διέπει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τους ιστοτόπους μας, όπου περιλαμβάνονται οι διευθύνσεις www.wdc.com, www.arkeia.com και www.westerndigital.com (συνολικά ο «Ιστότοπος»). Από καιρού εις καιρόν μπορεί να υπάρξουν αλλαγές στη παρούσα Πολιτική γι' αυτό και σας παρακαλούμε να επανέρχεστε και να την ελέγχετε κατά διαστήματα.

Η παρούσα Πολιτική δεν ισχύει για τις πληροφορίες των χρηστών που συλλέγουμε σε σχέση με τα προϊόντα και τις εφαρμογές λογισμικού μας, που διέπονται από τη χωριστή μας Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου για τα προϊόντα μας την οποία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου για τα προϊόντα μας. Επίσης, η παρούσα Πολιτική δεν ισχύει για τις πρακτικές εταιρειών των οποίων δεν έχουμε την ιδιοκτησία ή τον έλεγχο ούτε για μεμονωμένα άτομα που δεν απασχολούμε εργασιακά ούτε διοικούμε, συμπεριλαμβανομένων οιωνδήποτε από τους τρίτους στους οποίους έχουμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε πληροφορίες χρηστών βάσει όσων προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική.

Τι πληροφορίες συλλέγουμε από εσάς;

Ο Ιστότοπός μας συλλέγει δύο τύπους πληροφοριών για τους επισκέπτες του: Προσωπικά Αναγνωρίσιμες Πληροφορίες και Μη Προσωπικά Αναγνωρίσιμες Πληροφορίες. Συλλέγουμε πληροφορίες από εσάς έχοντας ως πρωταρχικό μας στόχο να σας παρέχουμε αποτελεσματική και αποδοτική εξυπηρέτηση την ώρα που χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας.

Προσωπικά Αναγνωρίσιμες Πληροφορίες: Ο όρος αυτός αναφέρεται σε πληροφορίες που προσδιορίζουν συγκεκριμένα την ταυτότητά σας. Ζητούμε Προσωπικά Αναγνωρίσιμες Πληροφορίες όταν δίνετε παραγγελία για κάποιο προϊόν ή κάποια υπηρεσία, όταν δηλώνετε κάποιο προϊόν, όταν συμπληρώνετε τα ερωτηματολόγια των ερευνών μας, όταν δημιουργείτε λογαριασμό χρήστη για την Κοινότητα της WD ή όταν αλληλογραφείτε μαζί μας. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν το όνομα, την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση ηλ. ταχ. σας. Μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν τον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας και τον κωδικό ασφαλείας της κάρτας (λέγεται και CVV) και την ημερομηνία λήξης της, αν δημιουργήσετε εξουσιοδότηση επιστροφής υλικών (RMA), αν αγοράσετε παράταση εγγύησης ή αν αγοράσετε προϊόντα μέσω του προγράμματος αφοσιωμένων πελατών της WD. Μεταδίδουμε όλες τις πληροφορίες της πιστωτικής σας κάρτας στην κατάλληλη εταιρεία πιστωτικών καρτών σε κρυπτογραφημένο μορφότυπο κατά την επεξεργασία της παραγγελίας σας για διεκπεραίωση της πληρωμής. Αν αγοράσετε προϊόντα μέσω του διαδικτυακού καταστήματος της WD, θα πρέπει να έχετε υπόψη ότι η πολιτική ιδιωτικού απορρήτου του διαδικτυακού καταστήματος ενδέχεται να διαφέρει από την παρούσα πολιτική.

Μη Προσωπικά Αναγνωρίσιμες Πληροφορίες: Ο όρος αυτός αναφέρεται σε πληροφορίες που αυτές καθαυτές δεν προσδιορίζουν την ταυτότητα συγκεκριμένου ατόμου. Συλλέγουμε τις πληροφορίες αυτές κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στον Ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες αυτές, που συλλέγονται και αναλύονται τόσο σε προσωπική όσο και σε συγκεντρωτική βάση, μπορούν να περιλαμβάνουν τον ομοιόμορφο εντοπιστή πόρων (Uniform Resource Locator («URL»)) του ιστοτόπου που επισκεφτήκατε αμέσως προτού αποκτήσετε πρόσβαση στον δικό μας Ιστότοπο, τη διεύθυνση URL στην οποία θα μεταβείτε αφού φύγετε από τον δικό μας Ιστότοπο, ποιο πρόγραμμα περιήγησης χρησιμοποιείτε, τον τύπο της πλατφόρμας σας, τον παροχέα υπηρεσιών Ίντερνετ που χρησιμοποιείτε, τη διεύθυνσή σας βάσει πρωτοκόλλου Ίντερνετ (Internet Protocol («IP»)), σφραγίδα ημερομηνίας/ώρας και τον αριθμό των κλικ, ώστε να μπορούμε να αναλύουμε τις τάσεις, να διαχειριζόμαστε τον Ιστότοπο, να παρακολουθούμε συνολικά την κίνηση ενός χρήστη και να συλλέγουμε εκτενείς δημογραφικές πληροφορίες για συγκεντρωτική χρήση. Δεν χρειάζεται να γραφτείτε μέλος μας για να συλλέξουμε αυτές τις ανώνυμες πληροφορίες. Η διεύθυνση URL είναι η παγκόσμια διεύθυνση εγγράφων και άλλων πόρων στον Παγκόσμιο Ιστό (World Wide Web (www)). Η διεύθυνση IP είναι το αναγνωριστικό ενός υπολογιστή ή μιας συσκευής σε δίκτυο που χρησιμοποιεί πρωτόκολλο ελέγχου μετάδοσης/πρωτόκολλο Ίντερνετ (Transmission Control Protocol/Internet Protocol («TCP/IP»)), όπως ο Παγκόσμιος Ιστός.

Τα δίκτυα χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο TCP/IP για τη δρομολόγηση πληροφοριών βάσει της διεύθυνσης IP του προορισμού. Με άλλα λόγια, η διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που εκχωρείται αυτόματα στον υπολογιστή σας σε κάθε περιήγησή σας στον Ιστό, δίνοντας στους διακομιστές Ιστού τη δυνατότητα να εντοπίσουν και να αναγνωρίσουν τον υπολογιστή σας. Οι υπολογιστές πρέπει να έχουν διευθύνσεις IP για να έχουν οι χρήστες τους τη δυνατότητα επικοινωνίας μέσω Ίντερνετ, περιήγησης και αγορών.

Ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει «cookie&». Τα cookie είναι μικρά τεμάχια ηλεκτρονικών πληροφοριών, δημιουργούνται από διακομιστές Ιστού και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο σας όταν επισκέπτεστε πρακτικά οποιονδήποτε ιστότοπο μέσω Ίντερνετ. Τα cookie συχνά χρησιμοποιούνται για τη διαφοροποίηση των χρηστών, την αποθήκευση προτιμήσεων των χρηστών και την παρακολούθηση των τάσεων των χρηστών γενικά. Έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε cookie για να βελτιώσουμε την ποιότητα του Ιστοτόπου και για να κατανοήσουμε καλύτερα τη διάδραση των χρηστών με τον Ιστότοπο. Δεν χρησιμοποιούμε cookie για την ανάκτηση μεμονωμένων προσωπικά αναγνωρίσιμων πληροφοριών σχετικά με εσάς από τον υπολογιστή σας εκτός αν μας δώσετε πληροφορίες αυτού του είδους εν γνώσει σας και με δική σας πρωτοβουλία. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για την ασφάλεια του προγράμματος περιήγησής σας στον Ιστό έτσι ώστε να απορρίπτονται όλα τα cookie ή να υποδεικνύεται κάθε cookie που αποστέλλεται. Ωστόσο, αν απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookie στο πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε για την περιήγησή σας στον Ιστό, μπορεί να μη λειτουργούν σωστά ορισμένες από τις δυνατότητες που σας προσφέρουμε στον Ιστότοπο.

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από εσάς;

Συλλέγουμε πληροφορίες από τους πελάτες μας και άλλους επισκέπτες του Ιστοτόπου μας έχοντας ως πρωταρχικό μας στόχο να τους παρέχουμε εξατομικευμένη διαδικτυακή εμπειρία πολύ υψηλής ποιότητας. Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία επικοινωνίας των πελατών για να παράσχουμε ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση στο πλαίσιο της εγγύησης, για να επικοινωνήσουμε προκαταβολικά με τους αγοραστές και να τους ενημερώσουμε σχετικά με την κατάσταση παραγγελιών ή επιστροφών που έχουν υποβάλει μέσω Ίντερνετ, για να στείλουμε διαφημιστικά μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας που μπορεί να ενδιαφέρουν τους πελάτες μας και για να επικοινωνήσουμε με χρήστες σχετικά με τους λογαριασμούς τους ως χρηστών και τη χρήση της Κοινότητα της WD.

Μπορούμε επίσης να πραγματοποιήσουμε στατιστικές αναλύσεις της συνολικής συμπεριφοράς των πελατών. Για παράδειγμα, μπορούμε να αναλύσουμε ποιες σελίδες του Ιστοτόπου μας δέχονται τους περισσότερους επισκέπτες ή πόση ώρα μένουν οι επισκέπτες για να ανασκοπήσουν τις σελίδες αυτές όταν επισκέπτονται τον Ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό έχουμε τη δυνατότητα να μετρήσουμε το σχετικό ενδιαφέρον των πελατών στις διάφορες περιοχές του Ιστοτόπου μας. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές για να βελτιώσουμε το περιεχόμενο του Ιστοτόπου μας, για να ενισχύουμε την εμπειρία σας όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο, για να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο και/ή τη διάταξη των σελίδων του Ιστοτόπου, για να παράσχουμε τις υπηρεσίες που ζητούν οι ιδιώτες πελάτες μας, για να συμμορφωθούμε προς τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, για να σας παραθέσουμε ή για να αναθέσουμε σε κάποιον τρίτο να σας παραθέσει εξειδικευμένο ή σχετικό διαφημιστικό περιεχόμενο και/ή συστάσεις στον Ιστότοπο και για εσωτερικούς μας σκοπούς. Κατά διαστήματα μπορούμε να δώσουμε στους ιδιοκτήτες ή στους χειριστές άλλων ιστοτόπων όπου υπάρχει δυνατότητα παράθεσης συνδέσμου προς τον Ιστότοπο πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των χρηστών που συνδέονται στον Ιστότοπο από τους δικούς τους ιστοτόπους. Από τις πληροφορίες αυτές δεν είναι δυνατή η αναγνώριση της ταυτότητάς σας.

Με ποιους μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας;

Αν εξαιρέσουμε τις περιπτώσεις που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο, δεν μοιραζόμαστε τις Προσωπικά Αναγνωρίσιμες Πληροφορίες σας με τρίτους. Πρέπει να ανατρέξετε και στην πολιτική ιδιωτικού απορρήτου του διαδικτυακού μας καταστήματος, το οποίο διαχειρίζεται μία από τις επιχειρήσεις με τις οποίες έχουμε εμπορική συνεργασία. Η πολιτική ιδιωτικού απορρήτου του διαδικτυακού καταστήματος ενδέχεται να διαφέρει από την παρούσα πολιτική.

Κατά διαστήματα μπορεί να μας ζητηθεί βάσει της νομοθεσίας ή από δικαστικές αρχές να δώσουμε Προσωπικά Αναγνωρίσιμες Πληροφορίες σε ανάλογες κρατικές αρχές ή τρίτους σε σχέση με κάποια δικαστική, διοικητική ή άλλου είδους αγωγή. Θα αποκαλύψουμε Προσωπικά Αναγνωρίσιμες Πληροφορίες εφόσον λάβουμε έγκυρη δικαστική εντολή ή κλήτευση ή προκειμένου να βοηθήσουμε σε έρευνες για την εφαρμογή της νομοθεσίας. Συνεργαζόμαστε πλήρως με τις υπηρεσίες εφαρμογής της νομοθεσίας δίνοντας τα προσωπικά στοιχεία όσων χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Ιστοτόπου μας για παράνομες δραστηριότητες. Διατηρούμε το δικαίωμα να καταγγείλουμε στις υπηρεσίες εφαρμογής της νομοθεσίας κάθε δραστηριότητα που κρίνουμε καλή τη πίστει ότι είναι παράνομες.

Ιδιωτικό απόρρητο παιδιών

Οι Ιστότοπος συμμορφώνεται με τον Νόμο προστασίας του διαδικτυακού ιδιωτικού απορρήτου των παιδιών και με όλους τους άλλους νόμους και κανονισμούς που προστατεύουν το ιδιωτικό απόρρητο των παιδιών στο Ίντερνετ. Ο Ιστότοπος δεν απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών και δεν επιτρέπουμε σε άτομα κάτω των 18 ετών να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη. Συνεπώς, εκτός από τις περιπτώσεις που μπορεί να απαιτείται από τη νομοθεσία, ο Ιστότοπος δεν συλλέγει ούτε διατηρεί ούτε αποκαλύπτει εν γνώσει του προσωπικές πληροφορίες από παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών. Αν είστε κάτω από 18 ετών, παρακαλούμε: (i) να μην προσπελάσετε ή χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο, (ii) να μη δημιουργήσετε ή επιχειρήσετε να δημιουργήσετε λογαριασμό στον Ιστότοπο, (iii) να μην εγγραφείτε για οιαδήποτε συνδρομητική υπηρεσία, ή (iv) να μην αγοράσετε τίποτε μέσω του Ιστοτόπου.

Ως γονιός ή κηδεμόνας μπορείτε να ζητήσετε από την WD να διαγράψει προσωπικές πληροφορίες του παιδιού σας που υποβλήθηκαν χωρίς τη δική σας συγκατάθεση ή που υπέβαλε το παιδί σας χωρίς να δηλώσει την πραγματική του ηλικία. Μόλις λάβουμε το αίτημά σας, θα πάρουμε όλα τα εύλογα μέτρα για να διαγράψουμε τις πληροφορίες αυτού του είδους από τη βάση των δεδομένων μας. Όλα τα αιτήματα αυτού του είδους πρέπει να περιλαμβάνουν το όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης και τη διεύθυνση ηλ. ταχ. που έδωσε το παιδί σας και πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση webinfo@wdc.com.

Αλλαγές στην Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου

Η τελευταία αλλαγή στην παρούσα Πολιτική πραγματοποιήθηκε στις. Αν πραγματοποιήσουμε αλλαγές σε όρους ή προϋποθέσεις της παρούσας Πολιτικής, οι αλλαγές θα δημοσιευτούν στο παρόν έγγραφο ώστε να μπορείτε πάντα να μαθαίνετε τι πληροφορίες συλλέγουμε καθώς και το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές και σε ποιους μπορούμε να τις αποκαλύψουμε. Μπορούμε να αλλάξουμε, να τροποποιήσουμε, να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε τμήματα της παρούσας Πολιτικής ανά πάσα στιγμή. Φροντίστε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα σελίδα προτού προχωρήσετε στη χρήση του Ιστοτόπου μας.

Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας
Είναι ευπρόσδεκτη κάθε ερώτηση ή παρατήρηση που ίσως θελήσετε να κάνετε για την παρούσα Πολιτική ή την υλοποίησή της. Οι εν λόγω ερωτήσεις ή παρατηρήσεις πρέπει να υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση webinfo@wdc.com ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση που θα βρείτε παρακάτω. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να λύσουμε ή να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα που σας ανησυχεί.

WDT
Legal Department
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92646, USA

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Πολιτικής
Η παρούσα Πολιτική ισχύει από τις 3 Ιουνίου 2013.

Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου για τα προϊόντα μας

Η Western Digital Technologies, Inc. και η Arkeia Software, Inc. (από κοινού «WDT», «εμείς» ή «δικά μας») συλλέγουν ορισμένους τύπους πληροφοριών όταν χρησιμοποιείτε τα προϊόντα και τις εφαρμογές λογισμικού μας, όπου περιλαμβάνονται συσκευές αναπαραγωγής μέσων, συστήματα αποθήκευσης σε προσωπικό νέφος, συσκευές δικτύωσης, συσκευές αποθήκευσης συνδεδεμένες απευθείας και μέσω δικτύου, κινητές εφαρμογές και άλλες εφαρμογές λογισμικού (συνολικά «Προϊόντα της WDT»). 

Χρησιμοποιώντας τα Προϊόντα της WDT δηλώνετε ότι αποδέχεστε τις πρακτικές και τις πολιτικές που σκιαγραφούνται στην παρούσα Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου για τα Προϊόντα της WDT (WDT Products Privacy Policy («Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου για WDP»)).

Τι καλύπτει η παρούσα Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου για WDP;

Η παρούσα πολιτική ιδιωτικού απορρήτου για WDP καλύπτει τη μεταχείριση των πληροφοριών των χρηστών που αποκτά η WDT σε σχέση με τη χρήση των προϊόντων της WDT.

Η παρούσα Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου για WDP δεν ισχύει για πληροφορίες των χρηστών που συλλέγουμε εμείς ή η μητρική μας εταιρεία, η Western Digital Corporation, σε σχέση με τους εταιρικούς μας ιστοτόπους που οποίοι διέπονται από την Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου για τους ιστοτόπους μας την οποία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου για τους ιστοτόπους μας.  Επίσης, η παρούσα Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου για WDP δεν ισχύει για τις πρακτικές εταιρειών των οποίων η WDT δεν έχει την ιδιοκτησία ή τον έλεγχο ούτε για μεμονωμένα άτομα που η WDT δεν απασχολεί εργασιακά ούτε διοικεί, συμπεριλαμβανομένων οιωνδήποτε από τους τρίτους στους οποίους η WDT έχει το δικαίωμα να αποκαλύψει πληροφορίες χρηστών βάσει όσων προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου για WDP.   

Η συγκατάθεσή σας

Χρησιμοποιώντας ένα προϊόν της WDT δίνετε τη συγκατάθεσή σας να επεξεργαστούμε τις Παρεχόμενες από τον Χρήστη Πληροφορίες και τις Αυτόματα Συλλεγόμενες Πληροφορίες όπως διατυπώνεται στην παρούσα Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου για WDP ως έχει τώρα και όπως ενδεχομένως την τροποποιήσουμε στο μέλλον. Με τον όρο «Επεξεργασία» εννοούμε τη χρήση cookie σε υπολογιστή/συσκευή χειρός ή τη χρήση ή το άγγιγμα πληροφοριών με οποιονδήποτε τρόπο, όπου ενδεικτικά περιλαμβάνονται η συλλογή, η αποθήκευση, η διαγραφή, η χρήση, ο συνδυασμός και η αποκάλυψη πληροφοριών και όλες αυτές οι δραστηριότητες μπορούν να λάβουν χώρα εντός ή εκτός ΗΠΑ. Αν δεν ζείτε στις ΗΠΑ, οι πληροφορίες σας μπορεί να γίνει μεταφορά των πληροφοριών σας στις ΗΠΑ ή σε άλλες χώρες και επεξεργασία και αποθήκευσή τους εκεί σύμφωνα με τα πρότυπα ιδιωτικού απορρήτου κάθε χώρας, τα οποία μπορεί να διαφέρουν από τα πρότυπα ιδιωτικού απορρήτου που ισχύουν στη χώρα όπου κατοικείτε. Χρησιμοποιώντας ένα προϊόν της WDT και παρέχοντάς μας πληροφορίες δίνετε τη συγκατάθεσή σας για την εν λόγω μεταφορά και επεξεργασίας στις χώρες αυτές.

Τι τύπους πληροφοριών χρηστών συλλέγουμε;

Παρεχόμενες από τον Χρήστη Πληροφορίες

Όταν πραγματοποιείτε αγορά, λήψη και δήλωση κάποιου προϊόντος της WDT ή σύνδεση στο προϊόν αυτό, μπορούμε να συλλέξουμε από εσάς τις εξής πληροφορίες: το όνομα, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλ. ταχ., τον αριθμό τηλεφώνου, την ηλικία, το όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης και άλλες πληροφορίες για την εγγραφή σας. Επίσης, μπορούμε να συλλέξουμε ορισμένες πληροφορίες που έχουν σχέση με συναλλαγές, όπως πληροφορίες για πιστωτικές κάρτες, καθώς και πληροφορίες που υποβάλλετε όταν ζητάτε υποστήριξη πελάτη ή υπηρεσίες βάσει εγγύησης.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε για να επικοινωνούμε μαζί σας κατά διαστήματα προκειμένου να σας δώσουμε σημαντικές πληροφορίες, απαιτούμενες ειδοποιήσεις και προωθητικά υλικά. Για ορισμένα προϊόντα, η εγγραφή σας στην εταιρεία μας είναι προαιρετική. Θα πρέπει, ωστόσο, να έχετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες ορισμένων προϊόντων της WDT αν δεν γραφτείτε.

Αυτόματα Συλλεγόμενες Πληροφορίες

Μπορούμε επίσης να λάβουμε και να καταγράψουμε ορισμένους τύπους πληροφοριών αυτόματα όταν χρησιμοποιείτε Προϊόντα της WDT.

Στην περίπτωση κινητής και επιτραπέζιας εφαρμογής ή εφαρμογής Ιστού ή άλλης εφαρμογής λογισμικού, οι εν λόγω Αυτόματα Λαμβανόμενες Πληροφορίες μπορούν να περιλαμβάνουν τον τύπο της συσκευής που χρησιμοποιείτε, το αποκλειστικό αναγνωριστικό της συσκευής σας, τη διεύθυνση IP της συσκευής σας, τη γενικευμένη θέση της συσκευής σας (π.χ. τον ταχυδρομικό κώδικα ή τη χώρα), το λειτουργικό σας σύστημα, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης στον Ιστό που χρησιμοποιείτε, πληροφορίες για τη χρήση, διαγνωστικές πληροφορίες και άλλα δεδομένα που δεν προσδιορίζουν την ταυτότητά σας και μας επιτρέπουν να βελτιώσουμε τις εφαρμογές μας.  

Στην περίπτωση άλλων προϊόντων της WDT, όπως συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων, μονάδες αποθήκευσης συνδεδεμένες απευθείας και μέσω δικτύου και μονάδες δικτύωσης, οι αυτόματα συλλεγόμενες πληροφορίες μπορούν να περιλαμβάνουν διαγνωστικές και τεχνικές πληροφορίες, πληροφορίες για τη χρήση και σχετικές πληροφορίες για το προϊόν της WDT που διαθέτετε, τις οποίες χρησιμοποιούμε για να κατανοήσουμε καλύτερα και να βελτιώσουμε τα Προϊόντα της WDT αλλά και για να διευκολύνουμε την παροχή ενημερωμένων εκδόσεων, υποστήριξης για τα προϊόντα και άλλες σχετικές υπηρεσίες. Μπορούμε επίσης να συλλέξουμε διευθύνσεις IP και άλλες γεωγραφικές πληροφορίες προκειμένου να προσαρμόσουμε ανάλογα τις προσφορές περιεχομένου και τη διαφήμιση που κάνουμε για τα Προϊόντα της WDT.

Ποιες πληροφορίες χρηστών μοιραζόμαστε με τρίτους;

Μπορούμε να αποκαλύψουμε πληροφορίες (όπου συμπεριλαμβάνονται οι Παρεχόμενες από τον Χρήστη Πληροφορίες και οι Αυτόματα Συλλεγόμενες Πληροφορίες) που μας δώσατε εσείς ή που αφορούν εσάς ή το Προϊόν της WDT που διαθέτετε στις εξής περιστάσεις:

  • όταν απαιτείται από τη νομοθεσία, όπως προς συμμόρφωση με κλήτευση ή παρόμοια νομική διεργασία,
  • όταν κρίνουμε καλή τη πίστει ότι η αποκάλυψη των πληροφοριών είναι απαραίτητη για να προστατέψουμε τα δικαιώματά μας και την ασφάλειά σας ή την ασφάλεια άλλων, για να διερευνήσουμε ενδεχόμενη απάτη ή για να ανταποκριθούμε σε σχετικό κρατικό αίτημα,
  • στους έμπιστους παροχείς υπηρεσιών που εργάζονται για λογαριασμό μας, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ανεξάρτητα τις πληροφορίες που τους αποκαλύπτουμε και έχουν συμφωνήσει να τηρούν πιστά τους κανόνες που διατυπώνονται στην παρούσα δήλωση περί ιδιωτικού απορρήτου,
  • στο πλαίσιο συγχώνευσης, εξαγοράς ή πώλησης όλων των περιουσιακών στοιχείων της WDT ή μέρους τους και
  • σε τρίτες εταιρείες ανάλυσης στοιχείων όπως περιγράφεται στην επόμενη ενότητα.

Πληροφορίες που συλλέγονται από τρίτες εταιρείες ανάλυσης στοιχείων

Μπορούμε να συνεργαστούμε με τρίτους παροχείς υπηρεσιών και προϊόντων ανάλυσης στοιχείων για να αποκτήσουμε, να συγκεντρώσουμε και να αναλύσουμε πληροφορίες που αφορούν το πώς χρησιμοποιούν οι χρήστες τα Προϊόντα της WDT και πώς διαδρούν μαζί τους. Για παράδειγμα, αυτοί οι παροχείς υπηρεσιών ανάλυσης στοιχείων μπορούν να καταγράψουν τη συσκευή, το λειτουργικό σύστημα, το υλικολογισμικό και το αποκλειστικό αναγνωριστικό των Προϊόντων της WDT, γενικευμένες πληροφορίες και πληροφορίες για τη χρήση, όπως τη συχνότητα χρήσης των Προϊόντων της WDT και τις επεκτάσεις των αρχείων στα οποία η πρόσβαση γίνεται μέσω εφαρμογών λογισμικού της WDT. Δηλώνετε και συμφωνείτε ότι οι εταιρείες ανάλυσης στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν από την WDT μπορούν να συνδυάσουν τις πληροφορίες που συλλέγουν με άλλες πληροφορίες που συνέλεξαν ανεξάρτητα από άλλες υπηρεσίες ή προϊόντα που χρησιμοποιείτε. Οι εταιρείες αυτές συλλέγουν και χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σύμφωνα με τις δικές τους πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου. Επίσης, δηλώνετε και συμφωνείτε ότι η WDT ουδεμία ευθύνη έχει για τις τεχνολογίες, τα εργαλεία ή τις πρακτικές τρίτων που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες ανάλυσης στοιχείων στην WDT. Για να βρείτε την τρέχουσα λίστα εργαλείων ανάλυσης τρίτων που χρησιμοποιούμε, αλλά και τους συνδέσμους προς τις πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου των παροχέων αυτών, ανατρέξτε στην ενότητα στοιχείων τρίτων παροχέων υπηρεσιών ανάλυσης στοιχείων.

Πληροφορίες που συλλέγονται από τρίτους παροχείς περιεχομένου

Ορισμένα Προϊόντα της WDT προσφέρουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε περιεχόμενο τρίτων από εταιρείες όπως η Netflix, η YouTube και η Pandora. Τα Προϊόντα της WDT μπορεί επίσης να σας επιτρέπουν να προσπελάσετε ή να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες νέφους τρίτων από εταιρείες όπως η Dropbox και η Microsoft. Αυτοί οι τρίτοι μπορούν να συλλέξουν και να μεταδώσουν πληροφορίες σχετικά με εσάς και το πώς χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες τους, περιλαμβάνοντας πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αναγνώριση της ταυτότητάς σας. Η WDT δεν ελέγχει και δεν ευθύνεται για τις πρακτικές συλλογής πληροφοριών αυτών των τρίτων παροχέων περιεχομένου. Η απόφασή σας να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες τους είναι εντελώς προαιρετική. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι δεν σας πειράζει ο τρόπος με τον οποίο αυτοί οι τρίτοι παροχείς υπηρεσιών χρησιμοποιούν και μοιράζονται τις πληροφορίες σας αφού πρώτα ανασκοπήσετε τις πολιτικές τους περί ιδιωτικού απορρήτου και/ή αφού τροποποιήσετε τις προσωπικές σας ρυθμίσεις απορρήτου απευθείας στους ιστοτόπους των παροχέων αυτών προτού επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες τους.

Πώς προστατεύουμε τις πληροφορίες σας;

Αν θέλετε να διορθώσουμε ή να διαγράψουμε δεδομένα που μας δώσατε ως χρήστης προκειμένου να χρησιμοποιήσετε κάποιο Προϊόν της WDT, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση webinfo@wdc.com και θα σας απαντήσουμε σε εύλογο χρονικό διάστημα. Θα καταβάλουμε καλόπιστα κάθε δυνατή προσπάθεια να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα που μας δώσατε ως χρήστης και να διορθώσετε κάθε ανακριβή πληροφορία ή να διαγράψετε τις εν λόγω πληροφορίες βάσει του αιτήματός σας, αν δεν απαιτείται καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο η διατήρηση των δεδομένων αυτών λόγω της νομοθεσίας ή για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς. Έχουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε να διεκπεραιώσουμε αιτήματα που επαναλαμβάνονται αδικαιολόγητα ή συστηματικά, απαιτούν δυσανάλογη τεχνική προσπάθεια, θέτουν σε κίνδυνο το ιδιωτικό απόρρητο άλλων ή δεν είναι καθόλου πρακτικά ή για τα οποία δεν απαιτείται πρόσβαση για άλλους λόγους.

Έχουμε εφαρμόσει εύλογα μέτρα και πρακτικές ασφαλείας σε μια προσπάθεια προστασίας της εμπιστευτικότητας των Παρεχόμενων από τον Χρήστη Πληροφοριών. Ωστόσο, κανένα σύστημα δεν είναι άτρωτο. Μπορεί κάποιοι τρίτοι να καταφέρουν να υποκλέψουν ή να προσπελάσουν πληροφορίες που δίνετε στην WDT. Η WDT δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των Παρεχόμενων από τον Χρήστη Πληροφοριών σας ούτε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε δεν θα υποκλαπούν κατά τη μετάδοσή τους προς την WDT. Είναι σημαντικό για εσάς να προστατευτείτε έναντι ανεξουσιοδότητης πρόσβασης στους ατομικούς σας κωδικούς πρόσβασης, στον υπολογιστή σας και στα Προϊόντα της WDT που διαθέτετε.

Παιδιά

Δεν επιδιώκουμε εν γνώσει μας να πάρουμε δεδομένα από παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών ή να τους πουλήσουμε προϊόντα. Αν κάποιος γονιός ή κηδεμόνας αντιληφθεί ότι χωρίς τη συγκατάθεσή του το παιδί του μας έδωσε πληροφορίες, πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μας στη διεύθυνση webinfo@wdc.com. Θα πάρουμε όλα τα εύλογα μέτρα για να διαγράψουμε τις πληροφορίες αυτού του είδους από τη βάση των δεδομένων μας όσο το δυνατόν συντομότερα.

Αλλαγές στην Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου
Η WDT διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια να συμπληρώνει ή να τροποποιεί κατά διαστήματα την παρούσα Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου για WDP. Θα σας ειδοποιούμε για σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο μεταχειριζόμαστε Παρεχόμενες από τον Χρήστη Πληροφορίες στέλνοντάς σας απευθείας σχετική επιστολή ή δημοσιεύοντας μια σαφή ανακοίνωση σε περίοπτη θέση στον ιστότοπό μας.

Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας

Η WDT θεωρεί ευπρόσδεκτη κάθε ερώτηση ή παρατήρηση που ίσως θελήσετε να κάνετε για την παρούσα Πολιτική ή την υλοποίησή της. Οι εν λόγω ερωτήσεις ή παρατηρήσεις πρέπει να υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση webinfo@wdc.com ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση που θα βρείτε παρακάτω. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να λύσουμε ή να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα που σας ανησυχεί.

WDT
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92646, USA

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Πολιτικής ιδιωτικού απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου ισχύει από τις 3 Ιουνίου 2013.