Πολιτική δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Η Western Digital Corporation (“WD”) σέβεται το δικαίωμα των ιδιοκτητών πνευματικά κατοχυρωμένου περιεχομένου να ελέγχουν τις χρήσεις των πνευματικών περιουσιακών τους στοιχείων και απαιτεί από τους χρήστες του ιστότοπου μας να πράξουν παρομοίως. Η WD δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο σε άλλους ιστότοπους στους οποίους μεταβαίνετε όταν χρησιμοποιείτε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της WD. Είναι πολιτική της WD να ανταποκρίνεται σε ειδοποιήσεις για υποτιθέμενες παραβιάσεις σύμφωνα με την πράξη Digital Millennium περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων και άλλους ισχύοντες νόμους περί ιδιοκτησίας πνευματικών δικαιωμάτων. Οι αντιδράσεις μπορεί να περιλαμβάνουν κατάργηση ή απενεργοποίηση της πρόσβασης στο υλικό το οποίο η WD πιστεύει ότι, καλή τη πίστει, παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα τρίτου προσώπου, και/ή να τερματίσει τους λογαριασμούς χρηστών οι οποίοι παραβιάζουν ή παραβιάζουν συστηματικά τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της WD και/ή άλλων.

Εάν πιστεύετε ότι ένας χρήστης WD αντέγραψε την εργασία σας μέσω της λειτουργικότητας του ιστότοπου της WD κατά τρόπο ο οποίος αποτελεί παραβίαση πνευματικού δικαιώματος, μπορείτε να υποβάλετε κοινοποίηση του ισχυρισμού παραβίασης πνευματικού δικαιώματος σύμφωνα με την παράγραφο 17 U.S.C. 512 (c) στον ορισμένο Αντιπρόσωπο Πνευματικών δικαιωμάτων, στην παρακάτω διεύθυνση:

Πράκτορας πνευματικών δικαιωμάτων
Legal Department
Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, CA 92612
Tel: 949.672.7000
Φαξ: 949-672-6604
Email: copyrightagent@wdc.com

Όπως ορίζεται στην παράγραφο17 U.S.C. 512(c)(3), η κοινοποίηση σας για ισχυρισμό παραβίασης πνευματικού δικαιώματος πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω:

  1. την ηλεκτρονική ή τη φυσική υπογραφή του ιδιοκτήτη των πνευματικών δικαιωμάτων ή του ατόμου που ενεργεί εξ’ ονόματος του,
  2. ταυτότητα της πνευματικής ιδιοκτησίας για την οποία ισχυρίζεστε ότι υπήρξε παραβίαση,
  3. ταυτότητα του υλικού για το οποίο υπάρχει ισχυρισμός ότι παραβιάζει ή είναι το αντικείμενο της δραστηριότητας της παραβίασης, και επαρκείς πληροφορίες για την ταυτοποίηση του χρήστη(ων) που ισχυρίζεστε ότι συμμετέχουν στην παραβίαση,
  4. εύλογα επαρκείς πληροφορίες ώστε να μπορέσει η WD να επικοινωνήσει μαζί σας, όπως το όνομα σας, τη διεύθυνση σας, τον τηλεφωνικό σας αριθμό, και τη διεύθυνση email,
  5. δήλωση σας με την οποία πιστεύετε καλή τη πίστει ότι η παραβιαζόμενη χρήση δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από τον ιδιοκτήτη του πνευματικού δικαιώματος, τον αντιπρόσωπο του, ή το νόμο, και,
  6. μία δήλωση, που γίνεται υπό την ποινή ψευδορκίας, ότι οι παραπάνω πληροφορίες στην κοινοποίηση σας είναι ακριβείς και ότι είστε ο κάτοχος του πνευματικού δικαιώματος ή είστε εξουσιοδοτημένος να ενεργήσετε εξ’ ονόματος του κατόχου.

Εάν λάβετε κοινοποίηση από την WD σχετικά με πιθανή παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων ενός άλλου κατόχου, μπορείτε να υποβάλετε αντικοινοποίηση στον παραπάνω εκπρόσωπο πνευματικών δικαιωμάτων. Η αντικοινοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 17 U.S.C. § 512(g)(3), συμπεριλαμβανομένων:

  1. Μία φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή του συνδρομητή,
  2. Ταυτότητα του υλικού το οποίο αφαιρέθηκε ή στο οποίο απενεργοποιήθηκε η πρόσβαση και την τοποθεσία στην οποία εμφανίστηκε το υλικό πριν αφαιρεθεί ή πριν απενεργοποιηθεί η πρόσβαση,
  3. Μία δήλωση υπό την ποινή περί ψευδορκίας ότι ο συνδρομητής, καλή τη πίστει, δηλώνει ότι το υλικό αφαιρέθηκε ή απενεργοποιήθηκε κατά λάθος ή εξαιτίας λανθασμένης ταυτοποίησης του υλικού που αφαιρέθηκε ή απενεργοποιήθηκε, και
  4. Το όνομα του συνδρομητή, τη διεύθυνση, και το τηλεφωνικό νούμερο, και μία δήλωση ότι ο συνδρομητής συναινεί στη δικαιοδοσία του Ομοσπονδιακού Περιφερειακού Δικαστηρίου για τη δικαστική περιφέρεια στην οποία ανήκει χωροταξικά η διεύθυνση, ή εάν η διεύθυνση του συνδρομητή είναι εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, οποιαδήποτε δικαστική περιφέρεια στην οποία εντοπίζεται ο πάροχος υπηρεσιών, και ότι ο συνδρομητής θα αποδεχτεί επιλογή κατοικίας στο δικαστήριο από το άτομο που παρείχε την κοινοποίηση σύμφωνα με την υποενότητα (c)(1)(C) ή εκπρόσωπο του εν λόγω ατόμου.

Λάβετε υπόψη σας ότι η WD δε θα παρίσταται ως μέρος σε οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ τρίτων προσώπων (συμπεριλαμβάνεστε και εσείς) για ισχυριζόμενες παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων και δεν προβαίνει σε καμία ανεξάρτητη αξιολόγηση για την εγκυρότητα οποιασδήποτε αξίωσης η οποία υπόκειται σε οιασδήποτε κοινοποίηση ισχυρισμού παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων.

Τελευταία ενημέρωση 24 Νοεμβρίου 2009