SPOLEČNOST WESTERN DIGITAL PROVÁDÍ AKVIZICI SPOLEČNOST HITACHI GLOBAL STORAGE TECHNOLOGIES

Irvine, CA - 7. března 2011

Společnost Western Digital (NYSE: WDC) a společnost Hitachi, Ltd. (NYSE:HIT / TSE:6501) dnes oznámily uzavření definitivní dohody, kterou společnost WD provede akvizici společnosti Hitachi Global Storage Technologies (Hitachi GST), dceřiné společnosti plně vlastněné firmou Hitachi, Ltd., a to formou hotovostní a akciové transakce v hodnotě přibližně 4,3 miliardy USD. Zamýšleným spojením vznikne výrobce ukládacích zařízení zaměřený na zákazníka s významnou provozní škálou, silnou globálním kvalifikovanou pracovní silou a v tomto odvětví nejširší produktovou řadou podepřenou bohatým portfoliem technologií.

Podle podmínek této dohody společnost WD provede akvizici společnosti Hitachi GST za 3,5 miliardy USD v hotovosti a 25 milionů kmenových akcií společnosti WD v hodnotě 750 milionů USD, podle ceny při uzavření akciových trhů ke dni 4. března 2011. Společnost Hitachi, Ltd. bude vlastnit přibližně deset procent akcií nesplacených po vydání akcií a při dokončení transakce přibudou do správní rady společnosti WD dva zástupci společnosti Hitachi. Transakci schválily správní rady obou společností a její dokončení se očekává během třetího kalendářního čtvrtletí roku 2011, s ohledem obvyklé podmínky při dokončování, včetně schválení regulačními orgány. Společnost WD plánuje financovat tuto transakci kombinací stávající hotovosti a celkového úvěru ve výši 2,5 miliardy USD.

Společnost WD očekává, že transakce se projeví okamžitým růstem na jejích ziscích na akcii, počítáno mimo pravidla GAAP, mimo nákladů spojených s akvizicí, restrukturalizačních nákladů a amortizace nehmotných aktiv.

Výsledná společnost si ponechá název Western Digital a jejím sídlem zůstane Irvine, Kalifornie. Ve funkci CEO WD zůstane John Coyne, Tim Leyden zůstane COO a Wolfgang Nickl CFO. Steve Milligan, prezident a CEO společnosti Hitachi GST, se připojí ke společnosti WD při uzavření transakce jako prezident podřízený John Coyne.

„Akvizice společnosti Hitachi GST je pro WD jedinečnou příležitostí vytvořit další hodnotu pro naše zákazníky, akcionáře, zaměstnance, dodavatele a komunity, v nichž působíme,“ uvedl John Coyne, prezident a CEO společnosti WD. „Domníváme se, že tento krok bude mít několik klíčových přínosů – širší možnosti výzkumu a vývoje, inovace a expanze bohatého produktového portfolia, komplexní pokrytí trhu a rozsah, které rozšíří naši nákladovou strukturu a schopnost konkurovat v dynamickém tržním prostředí. Kvalifikace a přispění pracovních sil obou firem byly klíčovými hledisky při posuzování této zajímavé příležitosti. Na základě ověřených integračních schopností obou firem budeme usilovat o zajištění pokračující spokojenosti našich zákazníků a přivedení tohoto spojení k úspěšnému výsledku.“

„Dochází ke spojení dvou předních firem na trhu s konzistentní historií bezchybného fungování a vynikajícími výsledky ve svém oboru,“ uvedl Steve Milligan, prezident a CEO společnosti Hitachi Global Storage Technologies. „Společně můžeme zákazníkům na celém světě poskytnout ten nejzajímavější a nejpestřejší soubor produktů a služeb na trhu, od inovativních osobních ukládacích zařízení, až po disky SSD pro servery.“

Hiroaki Nakanishi, prezident společnosti Hitachi, Ltd. uvedl: „Jakožto bývalý CEO společnosti Hitachi GST jsem vždy věřil v potenciál Hitachi GST stát se větší a agilnější firmou. Jde o strategické spojení dvou předních firem na trhu, přičemž obě rostou a jsou ziskové. Pro novou firmu to představuje příležitost zvýšit hodnotu pro zákazníky a akcionáře a expandovat na nové trhy. Navíc je pro nás důležité, že společnost WD sdílí s Hitachi GST společné hodnoty pro vytvoření globálnější firmy, s dobrou pozicí pro definování širší role v rozvíjejícím se odvětví ukládání dat.“

Výhradním finančním poradcem společnosti WD pro tuto transakci je Merrill Lynch z Bank of America. Jejím hlavním právním poradcem je společnost O'Melveny & Myers LLP. Společnost Goldman, Sachs & Co působí jako finanční poradce společností Hitachi, Ltd. a Hitachi GST. Právními poradci společností Hitachi, Ltd. a Hitachi GST jsou Morrison Foerster LLP a Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP & Affiliates.

Informace o konferenčním hovoru
Společnost WD bude pořádat konferenční hovor s investiční komunitou k projednání dnešního oznámení, který bude živě přenášen na internet dnes ve 6:00 PST/9:00 EST. Hovor bude k dispozici živě a v archivované podobě na níže uvedeném odkazu. Společnost WD na své webové stránce v sekci určené pro investory zveřejní speciální souhrnný list pro investory týkající se tohoto oznámení.

 • Zvukový přenos po internetu: www.westerndigital.com/investor
 • Klikněte na „Conference Calls“
 • Záznam přehrávaný po telefonu: 888-568-0891 (bezplatné číslo)
 • +1-402-998-1567 (mezinárodní)

Společnost WD
Společnost WD, jedna z tradičně vedoucích firem a průkopníků v oboru, poskytuje výrobky a služby uživatelům a organizacím, které se zabývají shromažďováním, správou a využitím digitalizovaných dat. Společnost konstruuje a vyrábí spolehlivé, vysoce výkonné pevné disky a polovodičové disky, které uživatelům umožňují mít svá data po ruce a zabezpečená před ztrátou. Její vyspělé technologie jsou začleněny do aplikací pro klientskou a podnikovou výpočetní techniku, vestavné systémy a spotřební elektroniku a využívají se také v jejích vlastních spotřebních produktech pro ukládání dat a domácí zábavu.

Společnost WD byla založena v roce 1970. Výrobky firmy jsou dodávány předním výrobcům OEM, výrobcům výpočetní techniky, vybraným prodejcům a maloobchodníkům pod značkou Western Digital® a WD®. Na firemní webové stránce (www.westerndigital.com) naleznete v sekci pro investory množství finančních a investičních informací.

Společnost Hitachi, Ltd.
Společnost Hitachi, Ltd., (NYSE:HIT / TSE:6501) se sídlem v Tokiu, Japonsko, je předním globálním výrobcem elektroniky se zhruba 360 000 zaměstnanci na celém světě. Konsolidované tržby za fiskální rok 2009 (s koncem 31. března 2010) dosáhly výše 8 968 miliard JPY (96,4 miliardy USD). Společnost Hitachi se více než kdy dříve zaměří na podnikání v oblasti systémů pro sociální inovace (Social Innovation Business), zahrnující informační a technologické systémy, napájecí systémy, ekologické, průmyslové a přepravní systémy a sociální a městské systémy, a dále na vyspělé materiály a klíčová zařízení, která je podporují. Více informací o společnosti Hitachi naleznete na firemní webové stránce na adrese http://www.hitachi.com.

Společnost Hitachi Global Storage Technologies

Společnost Hitachi Global Storage Technologies (Hitachi GST) vyvíjí vyspělé pevné disky, disky SSD serverové třídy a inovativní řešení externího ukládání dat a služby pro ukládání, uchovávání a správu nejcennějších dat světa. Společnost Hitachi GST založili průkopníci pevných disků a poskytuje vysoce hodnotná řešení ukládání dat pro širokou řadu tržních segmentů, včetně serverů, osobních počítačů, přenosných počítačů, spotřební elektroniky a osobních ukládacích zařízení. Společnost Hitachi GST byla založena v roce 2003 a její sídlo v USA se nachází v San Jose v Kalifornii. Více informací naleznete na firemní webové stránce na adrese http://www.hitachigst.com.

Výhrada společnosti Western Digital
Toto tiskové oznámení obsahuje vyjádření o předpokládaných skutečnostech ve smyslu zákona Private Securities Litigation Reform Act z roku 1995. Vyjádření o předpokládaných skutečnostech uvedená v tomto tiskovém oznámení zahrnují vyjádření týkající se okamžitého růstu a dalších přínosů očekávaných od této transakce, očekávaného načasování dokončení transakce a předpokládaných plánů a strategií vedení společnosti pro sloučenou společnost. Tato vyjádření o předpokládaných skutečnostech vycházejí ze současných očekávání a podléhají rizikům a nejistotám, které mohou způsobit, že skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od výsledků uvedených nebo implikovaných v těchto vyjádřeních o předpokládaných skutečnostech, včetně: zpoždění při získávání nebo nezískání jakýchkoli potřebných regulačních schválení s ohledem na transakci, nerealizování nebo zpoždění při realizaci transakce z jiných důvodů, možnosti, že očekávané přínosy transakce se neprojeví podle očekávání, neúspěchu při integraci produktů, možností výzkumu a vývoje, infrastruktury a zaměstnanců společností WD a Hitachi GST a dalších rizik a nejistot uvedených v nedávné zprávě Form 10-Q podané u SEC dne 28. ledna 2011 za čtvrtletí s koncem 31. prosince 2010, na kterou tímto odkazujeme. Připomínáme čtenářům, aby se nepřiměřeně nespoléhali na tato vyjádření o předpokládaných skutečnostech, která hovoří pouze k datu jejich vydání. Společnost WD se nezavazuje k aktualizaci těchto vyjádření o předpokládaných skutečnostech, aby odrážely následné události nebo změny podmínek. Toto tiskové oznámení navíc obsahuje informace finanční kalkulaci mimo pravidla GAAP. Upozorňujeme, že tato finanční kalkulace mimo pravidla GAAP nezapočítává výdaje spojené s akvizicí, náklady na restrukturalizaci a amortizaci nehmotných aktiv, které mají podle našeho očekávání vzniknout v souvislosti s transakcí a po dokončení transakce. Protože tyto údaje nám nebudou známy dříve než při dokončení transakce nebo po jejím dokončení, nedokážeme poskytnout informace o nejblíže porovnatelné finanční kalkulaci v souladu s pravidly GAAP. Vlivem těchto nezapočtených položek se finanční kalkulace mimo pravidla GAAP podstatně liší od srovnatelné kalkulace v souladu s pravidly GAAP.

Výhrada společnosti Hitachi, Ltd.
Určitá vyjádření uvedená v tomto dokumentu mohou představovat „vyjádření o předpokládaných skutečnostech“ jak je definuje zákon USA Private Securities Litigation Reform Act z roku 1995. Tato „vyjádření o předpokládaných skutečnostech“ odrážejí momentální postoje vedení společnosti s ohledem na určité události a finanční výkonnost v budoucnu a zahrnují jakékoli vyjádření, které přímo nesouvisí s jakoukoli historickou nebo momentální skutečností. Pojmy jako „předpokládá“, „domnívá se“, „očekává“, „odhaduje“, „předvídá“, „zamýšlí“, „plánuje“, „projektuje“ a podobná vyjádření, která naznačují budoucí události a trendy, mohou poukazovat na „vyjádření o předpokládaných skutečnostech“. Tato vyjádření vycházejí z momentálně dostupných informací a podléhají různým rizikům a nejistotám, které mohou způsobit, že skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od výsledků projektovaných nebo implikovaných ve „vyjádřeních o předpokládaných skutečnostech“ a od historických trendů. Určitá „vyjádření o předpokládaných skutečnostech“ vycházejí z aktuálních předpokladů budoucích událostí, které se mohou ukázat jako nesprávné. Na tato „vyjádření o předpokládaných skutečnostech“ by se nemělo nepřiměřeně spoléhat, protože hovoří pouze k datu tohoto dokumentu.

Skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od výsledků projektovaných nebo implikovaných v jakémkoli „vyjádření o předpokládaných skutečnostech“ a od historických trendů v důsledku mimo jiné následujících faktorů:

 • ekonomická situace, včetně výdajů spotřebitelů a investic do závodů a zařízení na hlavních trzích společnosti Hitachi, zejména v Japonsku, Asii, Spojených státech a v Evropě a úrovně poptávky v hlavních průmyslových odvětvích, kterým společnost Hitachi dodává, mimo jiné včetně informačního, elektronického, automobilového, stavebního a finančního sektoru;
 • kolísání směnného kurzu JPY a dalších měn, v nichž společnost Hitachi realizuje významné prodeje, nebo v nichž jsou nominovány aktiva a závazky společnosti Hitachi, zejména vůči USD a EUR;
 • nejistota, pokud jde o schopnost společnosti Hitachi mít přístup nebo mít přístup za výhodných podmínek k likviditě nebo dlouhodobému financování;
 • nejistota, pokud jde o obecné cenové úrovně na trhu pro kmenové akcie v Japonsku, jejichž poklesy mohou společnost Hitachi přimět ke snížení hodnoty kmenových akcií, které drží;
 • potenciál výrazných ztrát u investic společnosti Hitachi do podílových poboček;
 • zvýšená komoditizace produktů informačních technologií a produktů souvisejících s digitálními médii a zvýšení cenové konkurence u těchto produktů, zejména v segmentech komponent a zařízení a digitálních médií a spotřebitelských produktů;
 • nejistota, pokud jde o schopnost společnosti Hitachi nadále vyvíjet a prodávat produkty obsahující nové technologie včasným a cenově efektivním způsobem a dosáhnout přijetí těchto produktů trhem;
 • prudká technologická inovace;
 • možnost kolísání nákladů během doby platnosti dlouhodobých kontraktů nebo jejich zrušení, u nichž společnost Hitachi pro uznávání tržeb z prodejů využívá metodu procenta dokončení;
 • kolísání cen surovin, mimo jiné včetně ropy a dalších materiálů, jako je měď, ocel, hliník a syntetické pryskyřice a nedostatek materiálů, dílů a komponent;
 • kolísání poptávky po produktech a kapacity odvětví;
 • nejistota, pokud jde o schopnost společnosti Hitachi implementovat opatření pro snížení potenciálního negativního dopadu kolísání poptávky po produktech, směnných kursů a/nebo cen surovin a nedostatky materiálů, dílů a komponent;
 • nejistota, pokud jde o schopnost společnosti Hitachi dosáhnout očekávaných přínosů její strategie posílit její podnikání v oblasti systémů pro sociální inovace;
 • nejistota, pokud jde o úspěšnost restrukturalizačních snah o zlepšení efektivity vedení prostřednictvím rozdělení nebo jiného ukončení nedostatečně výkonných podnikatelských aktivit a k posílení konkurenceschopnosti a dalších opatření ke snižování nákladů;
 • obecná sociálně-ekonomická a politická situace a legislativní a obchodní prostředí zemí, kde společnost Hitachi podniká, zejména v Japonsku, Asii, Spojených státech a v Evropě, mimo jiné včetně přímých či nepřímých omezení dovozů jinými zeměmi nebo odlišností v obchodních a podnikatelských zvyklostech, mimo jiné včetně smluvních podmínek a pracovních vztahů;
 • nejistota, pokud jde o úspěšnost spojenectví s jinými firmami, na která se společnost Hitachi spoléhá, přičemž některé z těchto firem společnost Hitachi nemusí kontrolovat, při navrhování a vývoji určitých klíčových produktů;
 • nejistota, pokud jde o přístup společnosti Hitachi nebo schopnost chránit určitá práva duševního vlastnictví, zejména ta, která se týkají elektroniky a technologií zpracování dat;
 • nejistota, pokud jde o výsledky soudních sporů, šetření zákonných orgánů nebo jiných soudních řízení, jichž je stranou nebo se může stát stranou tato společnost, její dceřiné společnosti nebo její podílové pobočky;
 • možnost vzniku výdajů v důsledku jakýchkoli vad produktů nebo služeb společnosti Hitachi;
 • možnost narušení operací společnosti Hitachi v Japonsku v důsledku zemětřesení nebo jiných živelních katastrof;
 • nejistota, pokud jde o schopnost společnosti Hitachi zachovat integritu svých informačních systémů a schopnost společnosti Hitachi chránit své důvěrné údaje a důvěrné údaje jejích zákazníků;
 • nejistota, pokud jde o přesnost klíčových předpokladů, které společnost Hitachi využívá pro hodnocení nákladů na významné benefity pro zaměstnance a
 • nejistota, pokud jde o schopnost společnosti Hitachi přitáhnout a udržet si kvalifikované pracovníky.


Výše uvedené faktory nejsou úplným výčtem a jsou uvedeny nad rámec dalších faktorů uvedených v pravidelných zprávách společnosti Hitachi podávaných komisi USA Securities and Exchange Commission a v dalších materiálech publikovaných společností Hitachi.