Stanovisko společnosti ohledně Paragrafu 508

V roce 1998 pozměnil americký Kongres Zákon o rehabilitaci z roku 1973 (Rehabilitation Act). Tato úprava nařizuje orgánům státní správy, aby jejich elektronické a informační technologie byly dostupné i pro osoby s postižením. Sekce 508 amerického Zákona o rehabilitaci (Rehabilitation Act), v platném znění, byla přijata s cílem umožnit jednotlivcům s postižením přístup k elektronickým a informačním technologiím tím, že budou odstraněny bariéry pro jejich přístup.

Sekce 508 se vztahuje na všechny orgány státní správy, které vytvářejí, nakupují, spravují nebo používají elektronické a informační technologie. Zákon nařizuje státním orgánům, aby jejich zaměstnanci s postižením i postižení z řad veřejnosti měli takový přístup k elektronickým a informačním technologiím, jenž je srovnatelný s přístupem všech ostatních skupin.

Sekce 508 představuje pro společnosti vyrábějící a prodávající technologické produkty významný stimul k zavedení nových či rozšíření stávajících přístupových prvků v jejich produktech. Zákon není součástí regulačního prostředí pro technologický průmysl ani nenařizuje společnostem jejich produkty upravovat. Nicméně zavádí přístupové standardy, které každá technologie musí splňovat před tím, než může být pořízena orgánem státní správy.

Western Digital podporuje záměry Sekce 508 a jako společnost se zavazuje hledat způsoby, jak mohou naše produkty být přístupnější pro všechny uživatele, včetně jednotlivců s postižením či osob znevýhodněných věkem. Díky našemu úsilí si mohou orgány státní správy vybrat technologie s přístupovými prvky.

Více informací o Sekci 508 amerického Zákona o rehabilitaci naleznete v následujících odkazech:

Sekce 508: Center for IT Accommodation - www.section508.gov

Americké Ministerstvo spravedlnosti - webová stránka věnovaná Sekci 508 - http://www.justice.gov/crt/department-education-q