PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Naposledy upraveno: 1. května 2018

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak společnost Western Digital (dále jen „Western Digital“, „my“, „nás“, „naše“ apod.) shromažďuje, používá a zpřístupňuje informace o vás. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se týká všech služeb a produktů, vyjma produktů s vlastním prohlášením o ochraně osobních údajů.

Souhlasíte s tím, že v relevantních případech budete své údaje při každém použití našeho produktu či služeb používat tak, jak je to popsáno v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Důrazně vás tedy žádáme o přečtení celého tohoto dokumentu a v případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte.

Shromažďování a používání osobních údajů

Osobní údaje jsou takové údaje, pomocí kterých vás lze přímo či nepřímo identifikovat. Osobní údaje také zahrnují anonymní údaje, které jsou propojené s údaji, pomocí kterých vás lze přímo či nepřímo identifikovat. Mezi osobní údaje se nepočítají údaje, které byly nevratně anonymizovány nebo seskupeny tak, že z nich již nejsme schopni vás identifikovat, ať už v kombinaci s dalšími údaji či jinak.

Zde uvádíme popis různých druhů osobních údajů, které můžeme shromažďovat a také způsob, jak s nimi můžeme nakládat:

Jaké osobní údaje shromažďujeme

Získáváme od vás a shromažďujeme o vás různé druhy osobních údajů v závislosti na tom, jaké produkty a služby používáte.

 • Údaje, které poskytujete: Shromažďujeme osobní údaje, jako např. vaše jméno, uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu, které poskytujete při používání našich produktů a služeb, když si vytváříte účet, když nás kontaktujete, účastníte se dotazníků online, zapojujete se do diskuzí v rámci komunity uživatelů nebo na chatu, žádáte o zaměstnání, komunikujete s námi při osobních setkáních nebo s námi navazujete jiný druh kontaktu.
 • Informace o platbách: Když u nás něco kupujete, shromažďujeme osobní údaje související s daným nákupem. Tyto údaje zahrnují informace o platbě, jako například číslo a další informace o platební kartě, další informace o účtu a ověřování, stejně jako informace týkající se fakturace či dopravy zboží a kontaktní údaje.
 • Informace o používání našich služeb a produktů: Když navštěvujete naše webové stránky či cloudové prostředí, můžeme shromažďovat informace o druhu používaného zařízení, jeho jedinečný identifikátor a IP adresu, dále informace, jako jsou: váš operační systém, druh používaného internetového prohlížeče, informace o používání stránek, diagnostické informace, informace o prohlížení stránek, souhrnné informace o dané relaci, atributy souborů (mimo jiné atributy fotografií, videí, hudby a dokumentů) a také informace o umístění z počítačů, telefonů či dalších zařízení nebo o počítačích, telefonech či dalších zařízeních, na které nainstalujete naše produkty či služby nebo ze kterých k nim přistupujete. Některé tyto údaje můžeme shromažďovat automaticky. V relevantních případech mohou naše služby používat GPS, vaši IP adresu a další technologie k určení přibližné polohy zařízení v zájmu vylepšování našich produktů a služeb.
 • Informace od třetích stran: Můžeme shromažďovat informace od třetích stran, mezi které se počítají obchodní partneři a marketingové agentury. To zahrnuje vaše kontaktní údaje od marketingových partnerů, se kterými sdílíme marketing či značku, dále vaši IP adresu či informace o umístění od poskytovatelů služeb v zájmu nabízení určitých produktů a služeb pro vaše konkrétní umístění, stejně jako údaje ze sociálních sítí v zájmu ověření produktu, který u nás používáte, nebo také údaje související s udělením oprávnění přístupu k našim produktům či službám.

Jak vaše osobní údaje používáme

Obecně osobní údaje používáme k poskytování, zlepšování a vyvíjení našich produktů a služeb, pro účely komunikace s vámi, k nabízení cílené reklamy a služeb a k ochraně nás i našich uživatelů.

Společnost Western Digital Technologies, Inc. jakožto správce údajů shromažďuje, zpracovává a určuje způsob zpracování vašich osobních údajů pro následující účely:

 • Poskytování, zlepšování a vývoj našich produktů a služeb: Osobní údaje používáme k tomu, aby nám pomohly poskytovat, zlepšovat a vyvíjet naše produkty, služby a reklamu. Patří sem využívání osobních údajů pro účely analýzy dat, výzkumu a auditů. Takové zpracování se zakládá na našem opodstatněném zájmu nabízet vám produkty a služby a také pokračovat v obchodní spolupráci. Pokud se účastníte loterie, soutěže nebo jiné promo akce, můžeme vaše osobní údaje použít ke správě takové činnosti. Některé tyto aktivity mají dodatečná pravidla, která mohou obsahovat další informace o tom, jak používáme osobní údaje. Doporučujeme vám tedy si vždy před účastí příslušná pravidla pečlivě pročíst.
 • Komunikace s vámi: Na základě vašeho předchozího výslovného souhlasu můžeme vaše osobní údaje použít k zaslání marketingového sdělení souvisejícího s vlastními produkty a službami společnosti Western Digital; ke komunikaci s vámi ohledně vašeho účtu, transakcí či žádosti o práci; nebo abychom vás informovali o našich zásadách a podmínkách. Na základě vašeho předchozího výslovného souhlasu můžeme vaše osobní údaje také sdílet se třetími stranami, které jsou našimi partnery a které vám mohou posílat marketingová sdělení související s jejich produkty a službami. Pokud si již nepřejete dostávat e-mailová marketingová sdělení, kontaktujte nás prosím, aby došlo k vašemu odhlášení. Vaše údaje můžeme používat ke zpracování vašich požadavků a při odpovídání na ně.
 • Nabízení a přizpůsobování cílené reklamy a služeb: Na základě vašeho předchozího písemného souhlasu můžeme vaše osobní údaje použít k přizpůsobení našich produktů a služeb vašim potřebám, stejně jako na webech a aplikacích třetích stran nebo k určení efektivity našich propagačních kampaní.

Pro kterékoli výše uvedené použití vašich údajů vyžadující váš předchozí výslovný souhlas platí, že svůj souhlas můžete stáhnout tím, že nás kontaktujete.

 • Prosazování bezpečnosti a zabezpečení: Osobní údaje nám pomáhají ověřovat účty a aktivitu uživatelů, stejně jako podporovat bezpečnost a zabezpečení, například formou monitorování podvodů a vyšetřováním podezřelé či potenciálně nelegální činnosti, případně i porušení našich podmínek a zásad. Takové zpracování se zakládá na našem opodstatněném zájmu zajistit bezpečnost našich produktů a služeb.

Western Digital Corporation je globální společnost s celou řadou přidružených společností v různých jurisdikcích. Každá z těchto společností je správce údajů, které v zájmu poskytování požadovaných produktů a služeb shromažďuje, zpracovává a určuje jak zpracovávat vaše osobní údaje.

Soubory cookie a podobné technologie

Soubory cookie a podobné technologie používáme k poskytování, ochraně a vylepšování našich produktů a služeb. Například k personalizaci obsahu, nabízení a přizpůsobování reklam, pochopení uživatelského chování a poskytování vyššího zabezpečení.

Prostřednictvím nastavení prohlížeče nebo zařízení můžete soubory cookie odstranit či odmítnout, ale v některých případech to může ovlivnit možnost používání našich produktů či služeb.

Chcete-li se dozvědět další informace o tom, jak používáme soubory cookie a o vašich možnostech, přečtěte si naše Prohlášení o používání souborů cookie.

Zpřístupňování osobních údajů

Určité osobní údaje zpřístupňujeme našim strategickým partnerům, kteří s námi spolupracují na poskytování našich produktů a služeb či na jejich marketingu. S těmito společnostmi sdílíme osobní údaje pouze za účelem poskytování či vylepšování našich produktů a služeb nebo pro s tím spojené reklamní účely. Bez vašeho předchozího výslovného souhlasu nebudou vaše údaje sdíleny s třetími stranami pro jejich vlastní marketingové účely.

Poskytovatelé služeb

Osobní údaje sdílíme se společnostmi, které poskytují naším jménem služby, jako např. hostování webových stránek, e-mailové služby, marketing, sponzorování loterie, soutěže a další promo akce, audity, zpracování plateb, vyřizování zákaznických objednávek, analýzu dat, poskytování zákaznické podpory, provádění zákaznického průzkumu a dotazníků spokojenosti, stejně jako další služby napomáhající prodeji našich produktů a služeb. Tyto společnosti se zavázaly chránit vaše údaje a mohou mít sídlo kdekoli, kde působíme.

Transakce přidružených společností a obchodních partnerů

Osobní údaje můžeme sdílet se všemi společnostmi přidruženými ke společnosti Western Digital Corporation. V případě sloučení, reorganizace, akvizice, vytvoření společného podniku, přeřazení, rozdělení, převodu, prodeje či nakládání s libovolnou jednotkou naší firmy, a to i ve spojení s jakýmkoli řízením ve věci konkurzu či podobné záležitosti můžeme libovolné a veškeré osobní údaje předat odpovídající třetí straně.

Dodržování právních předpisů a zabezpečení

Zpřístupnění osobních údajů může být nezbytné ze zákonných důvodů nebo v důsledku soudního procesu či sporu nebo na základě požadavku státních úřadů v rámci vaší země trvalého pobytu i mimo ni. Osobní údaje můžeme zpřístupnit také tehdy, pokud zjistíme, že je jejich zpřístupnění nezbytné nebo vhodné z hlediska národní bezpečnosti, dodržení zákona či jiných veřejně důležitých záležitostí.

Osobní údaje můžeme také zveřejnit tehdy, pokud v dobré víře zjistíme, že je takové zveřejnění opodstatněné a nezbytné pro ochranu našich práv a zajištění dostupných nápravných kroků, k prosazování našich obchodních podmínek, vyšetřování podvodu či ochraně našich provozů či uživatelů.

Vaše práva

Podnikáme přiměřené kroky k zajištění toho, aby vaše osobní údaje byly přesné, kompletní a aktuální. V závislosti na tom, kde žijete, můžete mít níže popsaná práva.

Máte právo nahlížet do osobních údajů, které shromažďujeme, opravovat je, stejně jako je odstranit. Také máte právo se proti dalšímu zpracování vašich osobních údajů ohradit nebo jejich zpracovávání omezit. Máte právo obdržet své osobní údaje ve strukturovaném a standardním formátu. Můžete podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů u odpovídajícího úřadu pro ochranu osobních údajů.

V zájmu ochrany a zabezpečení vašich osobních údajů od vás můžeme požadovat informace, které nám pomohou potvrdit vaši identitu a právo na přístup k těmto informacím nebo které nám umožní vyhledat a poskytnou vám osobní údaje, které spravujeme. Nastávají situace, kdy nám platné zákony či regulatorní požadavky umožňují nebo po nás vyžadují odmítnout poskytnutí spravovaných osobních údajů, případně jejich smazání, ať už částečné nebo kompletní.

S otázkou prosazování vlastních práv se na nás můžete obrátit. Na váš požadavek odpovíme během přiměřené doby, která v žádném případě nepřekročí 30 dnů.

Práva na ochranu soukromí státu Kalifornie

Pokud jste občanem státu Kalifornie, kalifornské zákony vám umožňují vyžádat si informace týkající se zpřístupňování vašich osobních údajů třetím stranám, které mají tyto informace pro účely vlastního přímého marketingu. V případě takových požadavků nás prosím kontaktujte a v prvním řádku požadavku uveďte „California Privacy Rights Request“ (Požadavek týkající se ochrany soukromí ve státu Kalifornie).

Rušení účtů

Chcete-li zrušit svůj účet, kontaktujte nás prosím v souvislosti s následujícím využitím vašich osobních údajů:

 • poskytování, zlepšování a vývoj našich produktů a služeb,
 • komunikace s vámi,
 • sdílení vašich osobních údajů se třetími stranami – našimi partnery – pro účely marketingových sdělení,
 • nabízení a přizpůsobování cílené reklamy a služeb,
 • prosazování bezpečnosti a zabezpečení,
 • poskytování produktů a služeb (v případě těchto požadavků bude společnost Western Digital Technologies, Inc. jednat jménem svých místních přidružených společností).

Když svůj účet zrušíte, nejsme povinni vaše údaje uchovávat a bez postihu můžeme jakékoli nebo všechny vaše údaje smazat. Informace, které s vámi souvisí, však můžeme uchovávat, pokud věříme, že to je nezbytné pro prevenci podvodu nebo budoucího zneužití, pokud to vyžaduje zákon nebo pro legitimní účely, jakými jsou např. analýza neosobních informací, obnovení účtu, provádění auditu našich záznamů nebo prosazování našich smluvních práv a závazků.

Weby a služby třetích stran

Naše produkty a služby, což zahrnuje také naše webové stránky a majetek ve formě digitálního multimediálního obsahu, mohou obsahovat odkazy na weby, produkty a služby třetích stran nebo vám mohou umožnit k nim přistupovat. Neneseme zodpovědnost za postupy ochrany soukromí těchto třetích stran a nezodpovídáme ani za informace či obsah poskytovaný v rámci jejich produktů a služeb. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje výlučně na informace, které shromažďujeme my. Doporučujeme vám, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů třetích stran předtím, než začnete jejich weby, produkty či služby používat.

Zabezpečení, integrita a uchovávání informací

Je důležité abyste předcházeli neoprávněnému přístupu k vašim produktům společnosti Western Digital, k přihlašovacím údajům, počítačům a dalším zařízením. Pokud máte pocit, že bylo narušeno zabezpečení vašeho účtu či osobních informací, okamžitě nás prosím kontaktujte. Mějte prosím na paměti, že navzdory našemu úsilí není žádný systém neproniknutelný. V případě prolomení zabezpečení budeme vás a příslušné zákonem stanovené úřady obratem informovat.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu, která bude nezbytná k naplnění účelů vytyčených tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů, s výjimkou případů, kdy je ze zákona požadována či povolena delší doba uchovávání údajů.

Děti

Vědomě neshromažďujeme, nepoužíváme ani nezpřístupňujeme informace o dětech mladších 16 let. Pokud se dozvíme, že jsme shromáždili informace o dítěti mladším 16 let – nebo ve věku odpovídajícím minimálnímu věku v rámci dané jurisdikce, jako je 13 let ve Spojených státech – podnikneme kroky k jejich co nejrychlejšímu smazání. Pokud si uvědomíte, že nám své osobní údaje poskytlo dítě mladší 16 let, okamžitě nás prosím kontaktujte .

Pokud jste občanem státu Kalifornie, je vám méně než 18 let a jste registrovaným uživatelem našich produktů a služeb, kalifornské zákony vám umožňují požadovat a dosáhnout odstranění obsahu či informací, které jste uveřejnili. V případě takového požadavku nás prosím kontaktujte s uvedením konkrétních informací o tom, kde jsou daný obsah či informace zveřejněny a s prohlášením, že jste je zveřejnili vy sami. My potom v dobré víře vyvineme odpovídající úsilí, aby nebylo možné v budoucnu daný příspěvek zobrazit nebo jej anonymizujeme tak, aby vás nebylo možné osobně identifikovat, a to v rozsahu požadovaném platnými právními předpisy. Upozorňujeme, že takový požadavek nezajistí kompletní nebo komplexní odstranění daného obsahu či zveřejněných informací a že mohou nastat okolnosti, při kterých po nás zákon nevyžaduje nebo nám neumožňuje takové odstranění, i když o něj bylo požádáno.

Přenos, ukládání a globální zpracování informací

Když vaše osobní údaje sdílíme s našimi partnery, společnostmi přidruženými ke společnosti Western Digital a s poskytovateli služeb, mohou být tyto údaje převedeny do zemí nebo zpřístupněny v zemích mimo Evropský hospodářský prostor. Za takových okolností využíváme model smluvních paragrafů používaný Evropskou komisí nebo se v relevantních případech opíráme o právní rámce, jako je například štít na ochranu soukromí. Další možností jsou závazná korporátní pravidla, v rámci kterých naši partneři či poskytovatelé služeb přijali interní zásady schválené evropskými úřady na ochranu osobních údajů.

Změny tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme pravidelně měnit, abychom mimo jiné udržovali tempo s novými technologiemi, průmyslovými zvyklostmi a regulačními požadavky. Předpokládáme, že většina takových změn bude pouze drobného charakteru. Všechny změny, které nejsou zásadní, budou platné okamžitě od zveřejnění aktualizované verze Prohlášení o ochraně osobních údajů. Mohou ovšem nastat případy, kdy budou mít změny v Prohlášení o ochraně osobních údajů zásadnější charakter. V takových případech vás na tyto změny před jejich účinností buď zřetelně upozorníme nebo vám přímo zašleme oznámení.

Pokud budete naše produkty a služby nadále používat i po datu účinnosti nové verze Prohlášení o ochraně osobních údajů, znamená to, že jeho upravenou verzi přijímáte. Pokud s upravenou verzí Prohlášení o ochraně osobních údajů nesouhlasíte, přestaňte prosím naše produkty či služby používat a kontaktujte nás, abychom případně zrušili účet či účty, které jste vytvořili.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli dotazy k tomuto Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo jeho realizaci, můžete poslat e-mail našemu odborníkovi na ochranu osobních údajů: DPO@wdc.com. Také nám můžete zaslat dopis na adresu:

5601 Great Oaks Parkway
San Jose, California, USA 95119


PROHLÁŠENÍ O POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

Naposledy upraveno: 1. května 2018

Toto Prohlášení o používání souborů cookie vysvětluje, jak společnost Western Digital („Western Digital“, „my“, „nás“, „naše“ apod.) používá soubory cookie na našich webech, v aplikacích a v rámci online služeb, a také pojednává o vašich možnostech jakožto uživatele.

Definice pojmu „soubor cookie“

Soubory cookie představují krátký text, který se používá k ukládání informací v rámci webového prohlížeče. Soubory cookie se běžně používají k ukládání a načítání identifikátorů a dalších informací na počítačích, telefonech a jiných zařízeních. Pro podobné účely používáme také další technologie jako například ukládání dat do vašeho webového prohlížeče či zařízení, identifikátory přidružené k vašemu zařízení a další software, jako jsou webové majáky a pixelové značky. V rámci tohoto Prohlášení o používání souborů cookie označujeme všechny tyto technologie jako „soubory cookie“.

Druhy souborů cookie

Soubory cookie používáme k poskytování, ochraně a vylepšování našich produktů a služeb. Například k personalizaci obsahu, nabízení a přizpůsobování reklam, pochopení uživatelského chování a poskytování vyššího zabezpečení. Níže popisujeme různé druhy souborů cookie, které používáme, a také účel, který plní. Upozorňujeme, že konkrétní použité soubory cookie se liší v závislosti na konkrétních stránkách a službách, které používáte.

 • Nezbytné soubory cookie: Tyto soubory cookie jsou nezbytně nutné pro poskytování našich webových stránek a služeb a umožňují nám používat základní funkce, jako je například nákupní košík nebo chod aplikací. Pokud zakážete používání těchto souborů cookie, nebudeme moci vyřídit vaše požadavky.
 • Soubory cookie zajišťující výkonnost a funkce: Tyto soubory cookie shromažďují informace o tom, jak používáte naše webové stránky a služby a umožňují nám si zapamatovat vaše volby během prohlížení. Informace, které tyto soubory cookie shromažďují, nám umožňují optimalizovat naše webové stránky a vám zase usnadňují používání našich stránek. Tyto soubory cookie vás přitom osobně neidentifikují. Pokud tyto soubory cookie zakážete nebo je přestanete používat, možná nebudete moci používat určité funkce našich stránek, aplikací a služeb. Také to může snížit míru podpory a zredukovat informace, které vám budeme schopni poskytnout.
 • Soubory cookie pro analýzu a přizpůsobení: Tyto soubory cookie shromažďují informace, které v souhrnné formě používáme k pochopení způsobu používání našich stránek, aplikací a služeb. Také pomocí nich zjišťujeme, jak efektivní jsou naše marketingové kampaně a pomáhají nám přizpůsobovat naše webové stránky jednotlivým uživatelům. Pokud tyto soubory cookie zakážete nebo je přestanete používat, možná nebudete moci používat určité funkce našich stránek, aplikací a služeb. Také to může snížit míru podpory a zredukovat informace, které vám budeme schopni poskytnout.
 • Reklamní soubory cookie: Tyto soubory cookie shromažďují informace o historii vašeho prohlížení a nakupování a používají se k tomu, aby byla reklamní sdělení ušitá vám na míru. Plní funkce, jako je zabránění neustálému zobrazování stejné reklamy, zajišťují řádné zobrazování reklam a v některých případech umožňují volit reklamy na základě vašich zájmů. Tyto informace můžeme sdílet se třetími stranami za účelem pomoci při vytváření a dodávání reklamy, která je přizpůsobená na míru vám a vašim zájmům. Pokud tyto soubory cookie zakážete nebo je přestanete používat, možná nebudete moci používat určité funkce našich stránek, aplikací a služeb. Také to může snížit míru podpory a zredukovat informace, které vám budeme schopni poskytnout.
 • Soubory cookie pro účely sociálních sítí: Tyto soubory cookie vám umožňují sdílet stránky a obsah na našich webech a v rámci našich služeb prostřednictvím sociálních sítí a dalších webů třetích stran. Tyto soubory cookie se mohou také využít pro reklamní účely.

Soubory cookie umístěné třetími stranami

Na našich webových stránkách, v našich aplikacích a v rámci našich služeb můžete také narazit na soubory cookie umístěné třetími stranami. Například když si kupujete nějaký produkt online, náš dodavatel internetového obchodu může používat soubory cookie a další technologie. Můžeme také umožnit třetím stranám umístit soubory cookie na naše stránky za účelem sledování informací o vaší aktivitě online anebo aktivitě na stránkách třetích stran či v rámci online služeb. Na základě těchto informací vám mohou být zaslány cílené reklamy, které se mohou týkat opětovného uvedení na trh našich produktů a služeb, které jste si zobrazovali na našich stránkách a na stránkách třetích stran.

Toto Prohlášení o používání souborů cookie se netýká souborů cookie, aplikací, technologií či webů vlastněných či provozovaných třetími stranami, ani odpovídajících postupů třetích stran, a to ani v případě, kdy tyto třetí strany používají za účelem ukládání či shromažďování informací naše technologie nebo k nim mají přístup. Chcete-li se dozvědět, jakým způsobem třetí strany používají soubory cookie, pročtěte si jejich zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookie.

Správa souborů cookie a zrušení jejich používání

Váš prohlížeč či zařízení může nabízet nastavení umožňující si zvolit používání souborů cookie a smazat je. Další informace o těchto ovládacích prvcích a o předvolbách souborů cookie najdete v nápovědě k vašemu prohlížeči nebo zařízení. Pokud se rozhodnete soubory cookie odmítnout, jak je uvedeno výše, možná nebudete moci používat určité funkce našich webových stránek či služeb.

Nesledovat – Do Not Track

Některé prohlížeče mají schopnost vysílat signály „Do Not Track“. My signály „Do Not Track“ nezpracováváme a ani na ně nereagujeme. Místo toho se držíme standardů popsaných v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů a v tomto Prohlášení o používání souborů cookie.