Zásady ochrany osobních údajů týkající se webové stránky

Western Digital Corporation, Western Digital Technologies, Inc. (dále jen „WDT“), a Arkeia Software, Inc. (dále jen „my“ nebo „naše společnost“) se zavázaly chránit osobní údaje zákazníků, především pak těch, kteří využívají naše webové stránky.

Zásady ochrany osobních údajů týkající se webové stránky (dále jen „zásady“) se vztahují na využívání webových stránek, mezi něž patří stránky na adrese www.wdc.com, www.arkeia.com a www.westerndigital.com (dále souhrnně jen „stránka“). Tyto zásady se mohou v průběhu času měnit, proto je prosím pravidelně kontrolujte.

Tyto zásady se nevztahují na údaje uživatelů, jež shromažďujeme v souvislosti s našimi produkty a softwarovými aplikacemi. Řídí se našimi Zásadami ochrany osobních údajů, které se týkají produktů a které najdete zde: Zásady ochrany osobních údajů týkající se produktů. Těmito zásadami se neřídí společnosti, které nevlastníme a na něž nemáme vliv, ani osoby, jež nejsou našimi zaměstnanci ani podřízenými, včetně třetích stran, jimž můžeme v souladu s těmi zásadami předat údaje uživatelů.

Jaké údaje od vás shromažďujeme?

Naše stránka shromažďuje dva druhy informací o návštěvnících: Identifikovatelné osobní údaje a neidentifikovatelné osobní údaje. Při shromažďování vašich údajů je naším hlavním motivem snaha poskytovat vám při práci s naší webovou stránkou efektivní služby.

Identifikovatelné osobní údaje: Tyto údaje zahrnují konkrétní informace, které vás identifikují. Identifikovatelné osobní údaje vyžadujeme, když si objednáváte produkt nebo službu, registrujete produkt, vyplňujete průzkumy, vytváříte uživatelský účet služby WD Community nebo si s námi dopisujete. Mezi tyto údaje může patřit: vaše jméno, poštovní adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa. V případě, že chcete vrátit zboží (RMA), zakoupit prodlouženou záruku nebo produkty prostřednictvím zákaznického věrnostního programu společnosti WD, můžete být vyzváni, abyste zadali číslo své kreditní karty, její bezpečnostní kód (neboli kód CVV) a datum expirace. Kompletní údaje o vaší platební kartě předáme příslušné společnosti pro kreditní karty v šifrovaném formátu v průběhu platby objednávky. Jestliže zakoupíte produkty prostřednictvím online obchodu společnosti WD, mějte prosím na paměti, že jeho zásady ochrany osobních údajů se mohou od těchto zásad lišit.

Neidentifikovatelné osobní údaje: Jedná se o údaje, které samy o sobě neidentifikují konkrétní osobu. Tyto informace shromažďujeme od všech návštěvníků naší stránky. Tyto shromažďované údaje, jež analyzujeme souhrnně i jednotlivě, mohou zahrnovat adresu URL webové stránky, kterou jste navštívili těsně před naší stránkou, adresu URL, na niž jste přešli po opuštění naší stránky, vámi používaný prohlížeč, typ platformy, vašeho poskytovatele Internetu, vaši adresu IP, datum/časovou známku a počet kliknutí. Cílem těchto postupů je analyzovat trendy, spravovat stránku, sledovat pohyb uživatelů jako celku a sbírat obecné demografické informace. Pro shromažďování těchto anonymních údajů není nutné, abyste se u nás zaregistrovali. Adresa URL je globální adresa dokumentů a jiných zdrojů na Internetu. Adresa IP identifikuje počítač nebo zařízení v síti s protokolem řízení přenosu/internetovým protokolem (dále jen „protokol TCP/IP“), jako je například Internet.

Sítě využívají protokol TCP/IP ke směrování informací podle IP adresy cíle. Jinými slovy, adresa IP je číslo, které je vašemu počítači automaticky přiděleno pokaždé, když prohlížíte web, protože tím umožňujete webovým serverům lokalizovat a identifikovat váš počítač. Adresa IP je pro počítače nutností, aby mohli uživatelé komunikovat prostřednictvím Internetu, procházet jeho obsah a nakupovat.

Naše stránka může obsahovat soubory „cookies“. Jedná se o části elektronických údajů generovaných webovými servery, které se ukládají na váš pevný disk při prohlížení prakticky všech webových stránek. Soubory cookies se často využívají k rozlišení uživatelů, uložení uživatelských nastavení a sledování chování uživatelů. Mohou nám posloužit ke zvýšení kvality naší webové stránky a přispět k tomu, abychom lépe rozuměli způsobu, jak s ní uživatelé pracují. Soubory cookies nevyužíváme k získávání vašich identifikovatelných osobních údajů, pokud s poskytováním těchto informací vědomě a dobrovolně nedáte svůj souhlas. Svůj webový prohlížeč můžete nastavit tak, aby byly všechny soubory cookies zakázány nebo abyste byli na jejich odesílání upozorněni. Jestliže však ve svém webovém prohlížeči používání souborů cookies zakážete, může se stát, že některé funkce naší webové stránky nebudou správně fungovat.

Jak využíváme informace, které od vás získáme?

Naším hlavním cílem při shromažďování osobních údajů našich zákazníků a dalších návštěvníků naší stránky je poskytnout jim vynikající možnosti, které odpovídají jejich potřebám. Kontaktní údaje zákazníků využíváme, abychom mohli poskytnout rychlejší a efektivnější záruční servis, abychom kontaktovali důležité odběratele a informovali je o stavu jejich online objednávek nebo zboží, které vracejí, k odesílání marketingových e-mailů o produktech a službách, jež by je mohly zajímat, a abychom kontaktovali uživatele v souvislosti s jejich účty a využíváním fóra WD Community.

Můžeme také provést statistickou analýzu celkového chování zákazníků. Například můžeme analyzovat, které části naší stránky jsou nejnavštěvovanější nebo jak dlouho si je uživatelé prohlížejí. Díky tomu můžeme zjistit relativní zájem zákazníků o různé oblasti naší webové stránky. Poté tyto informace využijeme k vylepšení obsahu stránky, aby pro vás byla uživatelsky příjemnější, k přizpůsobení jejího obsahu a/nebo rozložení, k poskytování služeb, které naši zákazníci vyžadují, ke splnění zákonných požadavků, k nabízení nebo k zajištění nabídek speciálního nebo vhodného reklamního obsahu a/nebo doporučení, které se vám na stránce zobrazí, a k interním účelům. Vlastníkům nebo provozovatelům webu třetích stran, z nichž je možné odkazovat na naši stránku, můžeme čas od času poskytnout informace související s počtem uživatelů, kteří se na náš web dostanou prostřednictvím odkazu umístěného na jejich stránkách. Na základě těchto údajů vás nebude možné identifikovat.

S kým se dělíme o vaše údaje?

Identifikovatelné osobní údaje nesdílíme s třetími stranami, s výjimkou situací uvedených v následujícím odstavci. Přečtěte si také zásady ochrany osobních údajů našeho online obchodu, který spravuje jedna ze spolupracujících firem. Zásady ochrany osobních údajů online obchodu se mohou od těchto zásad lišit.

Výjimečně můžeme být požádáni orgány činnými v trestním řízení nebo soudními orgány, abychom identifikovatelné osobní údaje poskytli příslušným složkám nebo třetím stranám pro účely soudního, správního nebo jiného řízení. Identifikovatelné osobní údaje předáme po předložení platného soudního příkazu nebo předvolání či za účelem pomoci vyšetřování. Plně spolupracujeme s orgány činnými v trestním řízení při identifikaci osob, které využívají služeb naší stránky pro nelegální činnost. Vyhrazujeme si právo hlásit orgánům činným v trestním řízení všechny aktivity, které v dobré víře považujeme za nezákonné.

Ochrana osobních údajů dětí

Stránka splňuje požadavky zákona na ochranu osobních údajů dětí (Children's Online Privacy Protection Act) a všech platných zákonů a nařízení, které chrání osobní údaje předané dětmi prostřednictvím Internetu. Stránka není zaměřena na osoby mladší 18 let. Osobám mladším 18 let nepovolujeme vytvoření uživatelského účtu. S výjimkou zákonem stanovených případů proto stránka vědomě neshromažďuje, neuchovává ani nesdílí osobní údaje dětí mladších 18 let. Je-li vám méně než 18 let: (i) neprohlížejte si webovou stránku ani ji nepoužívejte, (ii) nevytvářejte ani se nepokoušejte vytvářet uživatelský účet na webové stránce, (iii) neobjednávejte si předplacené služby (iv) prostřednictvím webové stránky nenakupujte.

Jako zákonní zástupci můžete společnost WD požádat, aby odstranila osobní údaje dítěte, které byly odeslány bez vašeho souhlasu, nebo pokud dítě uvedlo nesprávný věk. Na vaši žádost podnikneme příslušné kroky a tyto údaje ze své databáze odstraníme. V žádosti uveďte uživatelské jméno, heslo a e-mailovou adresu, kterou vaše dítě použilo, a odešlete ji na adresu webinfo@wdc.com.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Zásady prošly poslední změnou . Pokud dojde ke změnám podmínek těchto zásad ochrany osobních údajů, úpravy budou zveřejněny v tomto dokumentu. Vždy tak budete vědět, jaké údaje shromažďujeme, jak je můžeme využít a komu je můžeme poskytnout. Zásady můžeme kdykoli změnit, doplnit nebo zkrátit. Před návštěvou naší stránky si prosím tyto zásady přečtěte.

Jak nás kontaktovat
Jestliže máte dotazy v souvislosti s těmito zásadami nebo jejich uplatňováním, neváhejte nás kontaktovat. Své otázky a připomínky zasílejte na e-mail webinfo@wdc.com, nebo na níže uvedenou adresu. Vyvineme přiměřené úsilí, abychom vaši záležitost vyřešili.

WDT
Legal Department
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92646, USA

Datum nabytí platnosti
Tyto zásady jsou v platnosti od 3. června 2013.

Zásady ochrany osobních údajů týkající se produktů

Western Digital Technologies, Inc. a Arkeia Software, Inc. (dále společně „WDT“, „my“ nebo „naše společnost“) shromažďují určité druhy osobních údajů uživatelů, kteří používají naše produkty a softwarové aplikace, včetně přehrávačů médií, osobních cloudových úložišť, síťových zařízení, úložných zařízení s přímým nebo síťovým připojením a mobilní i jiné softwarové aplikace (dále jen „produkty společnosti WDT“).

Používáním produktů společnosti WDT dáváte najevo svůj souhlas s postupy a zásadami uvedenými v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, které se týkají produktů společnosti WDT (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů týkající se produktů WDP“).

Na co se zásady ochrany osobních údajů týkající se produktů WDP vztahují?

Zásady ochrany osobních údajů týkající se produktů WDP se vztahují na nakládání s uživatelskými údaji, které společnost WDT shromáždila v souvislosti s využíváním produktů WDT.

Zásady ochrany osobních údajů týkající se produktů WDP se nevztahují na uživatelské údaje, které my nebo naše mateřská organizace, Western Digital Corporation, shromažďuje ve spojitosti s našimi firemními webovými stránkami, jež podléhají Zásadám ochrany osobních údajů, které se týkají webové stránky a jsou k dispozici zde: Zásady ochrany osobních údajů týkající se webové stránky. Těmito zásadami se neřídí společnosti, které společnost WDT nevlastní a na něž nemá vliv, ani osoby, jež nejsou jejími zaměstnanci ani podřízenými, včetně třetích stran, jimž může společnost WDT v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, které se týkají produktů WDP, předat údaje uživatelů.

Souhlas

Využíváním produktů společnosti WDT dáváte najevo svůj souhlas se zpracováním uživatelem poskytnutých údajů a automaticky shromažďovaných údajů, jak stanoví aktuální i pozdější znění těchto zásad ochrany osobních údajů, které se týkají produktů WDP. „Zpracování“ znamená používání souborů cookies na počítači/zařízení nebo jakékoli využívání či manipulaci s údaji, například jejich shromažďování, ukládání, odstranění, používání, slučování a předávání. Všechny tyto činnosti mohou probíhat na území Spojených států i mimo ně. Jestliže sídlíte mimo Spojené státy, vaše údaje mohou být převedeny do USA nebo další zemí a zpracovány a uloženy v souladu se zásadami ochrany osobních údajů těchto zemí, které se mohou lišit od standardů ochrany osobních údajů platných ve vaší zemi. Využíváním produktu společnosti WDT a poskytnutím svých údajů dáváte najevo souhlas s tímto převodem a zpracováním informací.

Jaké druhy uživatelských údajů shromažďujeme?

Uživatelem poskytnuté údaje

Jakmile zakoupíte, stáhnete, zaregistrujete produkt společnosti WDT nebo se k němu přihlásíte, můžeme od vás shromáždit tyto údaje: vaše jméno, doručovací adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, věk, uživatelské jméno, heslo a další registrační údaje. Navíc můžeme shromažďovat určité údaje související s transakcemi, jako jsou například informace o platební kartě nebo údaje poskytnuté při žádosti o zákaznickou podporu nebo záruční servis.

Tyto údaje, které nám poskytnete, můžeme čas od času využít k tomu, abychom vás kontaktovat a poskytli vám důležité informace, potřebná oznámení nebo reklamní materiály. U určitých produktů je registrace nepovinná. Mějte však na paměti, že pokud registraci neprovedete, může se stát, že nebudete moct využívat všechny funkce určitých produktů společnosti WDT.

Automaticky shromažďované údaje

Když pracujete s produkty společnosti WDT, můžeme některé druhy údajů přijímat a zaznamenávat automaticky.

V případě mobilních, počítačových, webových nebo jiných softwarových aplikací mohou tyto automaticky přijímané údaje zahrnovat typ zařízení, které používáte, jeho jedinečné identifikační číslo, adresu IP, obecné umístění vašeho zařízení (např. PSČ nebo zemi), váš operační systém, typ používaného internetového prohlížeče, informace o využívání zařízení, diagnostické informace a jiné údaje, pomocí nichž nejste identifikování, ale které nám pomáhají vylepšit aplikace.

V případě jiných produktů společnosti WDT, jako jsou naše přehrávače médií, osobní cloudová úložiště, úložiště s přímým nebo síťovým připojením a síťová zařízení, mohou automaticky shromažďované údaje zahrnovat diagnostiku, technické parametry, způsob využívání a podobné informace týkající se vašeho produktu společnosti WDT, abychom lépe porozuměli využívání produktů WDT a mohli je vylepšit nebo abychom zajistili softwarové aktualizace, podporu produktů a další související služby. Můžeme také shromažďovat adresy IP a další geografické informace za účelem přizpůsobit reklamní nabídky týkající se produktů společnosti WDT.

Jaké údaje uživatelů sdílíme s třetími stranami?

Údaje (včetně uživatelem poskytnutých údajů a automaticky sdílených informací), které jste poskytli nebo které se týkají vás či vašeho produktu společnosti WDT, můžeme poskytnout třetí straně za těchto okolností:

  • jestliže to vyžaduje zákon, například v rámci předvolání nebo podobného právního sporu,
  • jestliže si v dobré víře myslíme, že předání těchto informací nezbytné, abychom ochránili svá práva, zajistili vám nebo dalším osobám bezpečnost, prověřili podvod, nebo jestliže to vyžadují úřední záležitosti,
  • jde o našeho prověřeného poskytovatele služeb, který pracuje naším jménem; tento však nemůže libovolně nakládat s údaji, jež mu předáme, a musí dodržovat pravidla uvedená v tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů,
  • v rámci fúze, akvizice nebo prodeje celého majetku společnosti WDT nebo jeho části,
  • analytickým společnostem – třetím stranám, jak je uvedeno v následující části.

Informace shromažďované třetími stranami – analytickými společnostmi

Můžeme spolupracovat s analytiky a využívat produkty třetích stran, abychom s jejich pomocí získali, shromáždili a analyzovali informace o tom, jak uživatelé pracují s produkty společnosti WDT. Tito analytici mohou zaznamenat například zařízení, operační systém, firmware a jedinečné identifikační číslo produktů společnosti WDT, údaje o obecném umístění a využívání produktů, například jak často se s nimi pracuje, a přípony souborů, které se otevírají pomocí softwarových aplikací společnosti WDT. Tímto berete na vědomí a dáváte najevo svůj souhlas s tím, aby analytické společnosti najaté společností WDT slučovaly tyto údaje s dalšími informacemi, které shromáždily nezávisle na vámi využívaných službách a produktech. Tyto společnosti shromažďují a využívají informace dle vlastních zásad ochrany osobních údajů. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost WDT nenese zodpovědnost za technologie, nástroje a postupy třetích stran, které jí poskytují analytické produkty a služby. Aktuální seznam analytických nástrojů třetích stran, které právě využíváme, a odkaz na zásady ochrany osobních údajů, kterými se tito poskytovatelé řídí, najdete zde: podrobnosti o analytických produktech třetích stran.

Informace shromažďované třetími stranami – poskytovateli obsahu

Některé produkty společnosti WDT nabízí přístup k obsahu třetích stran, jako jsou například servery Netflix, Youtube a Pandora. Produkty společnosti WDT mohou umožňovat také přístup ke cloudovým službám třetích stran, jako jsou například společnosti Dropbox a Microsoft. Tyto třetí strany mohou shromažďovat a odesílat údaje o vás a o způsobu, jakým využíváte jejich služby, včetně informací, které mohou vest k vaší identifikaci. Společnost WDT nemá vliv na postupy při shromažďování osobních údajů těmito třetími stranami – poskytovateli obsahu a nenese za ně zodpovědnost. Vaše rozhodnutí využívat jejich služby je zcela dobrovolné. Než je začnete využívat, ujistěte se, že souhlasíte s využíváním těchto služeb třetích stran a se sdílením svých údajů. Přečtěte si jejich zásady ochrany osobních údajů a/nebo nastavte ochranu svého soukromí přímo na webových stránkách těchto služeb třetích stran.

Jak vaše osobní údaje chráníme?

Jestliže si přejete, abychom opravili nebo odstranili uživatelem poskytnuté údaje, které jste nám předali v souvislosti s využíváním produktu společnosti WDT, kontaktujte nás prosím na adrese webinfo@wdc.com. Vaši žádost v přiměřeném čase vyřídíme. Pokud zákony nebo obchodní účely neukládají jiný postup, na vaši žádost vyvineme v dobré víře přiměřené úsilí a zajistíme vám přístup k uživatelem poskytnutým údajům, abyste mohli příslušné informace upravit nebo odstranit. Zpracování žádostí, které jsou neoprávněně opakované nebo systematické, mají nepřiměřené technické nároky, narušují ochranu osobních údajů jiných osob, jsou neproveditelné nebo nevyžadují povolení přístupu, můžeme zamítnout.

Abychom ochránili důvěrné údaje, které nám uživatelé poskytují, zavedli jsme přiměřená bezpečnostní opatření a postupy. Žádný bezpečnostní systém však není neporazitelný. Může se stát, že údaje, které jste poskytli společnosti WDT, získají třetí strany. Společnost WDT nemůže zaručit zabezpečení uživateli poskytovaných údajů ani to, že během transferu těchto informací společnosti WDT je nezíská třetí strana. Je důležité, abyste svá hesla, počítače a produkty společnosti WDT chránili před neoprávněným přístupem.

Děti

Od osob mladších 13 let vědomě neshromažďujeme údaje ani na ně necílíme marketingové materiály. Jestliže jste si jako zákonní zástupci vědomi, že nám dítě poskytlo osobní údaje bez vašeho souhlasu, kontaktujte nás na adrese webinfo@wdc.com. Podnikneme příslušné kroky a tyto údaje ze své databáze odstraníme.

Změny zásad ochrany osobních údajů
Společnost WDT si vyhrazuje právo příležitostně měnit nebo upravovat zásady ochrany osobních údajů týkající se produktů WDP. Pokud se významně změní způsob nakládání s údaji, které nám uživatelé poskytují, upozorníme vás prostřednictvím přímé komunikace nebo jasného a výrazného upozornění na naší webové stránce.

Jak nás kontaktovat

Jestliže máte dotazy v souvislosti s těmito zásadami nebo jejich uplatňováním, neváhejte společnost WDT kontaktovat. Své otázky a připomínky zasílejte na e-mail webinfo@wdc.com, nebo na níže uvedenou adresu. Vyvineme přiměřené úsilí, abychom vaši záležitost vyřešili.

WDT
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92646, USA

Datum nabytí platnosti těchto zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou v platnosti od 3. června 2013.